prevnext

Сатурнія мала

Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Сатурнія малаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Сатурнії. Saturniidae.

Один з 3 (4) видів палеарктичного роду, один з 2 (3) видів роду у фауні України. Розглядається як "збірний" вид: нещодавно вид-двійник Eudia pavoniella (Scopoli, 1763) виявлений на зх. Україні, статус останнього поки що дискусійний

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Лісова, лісостепова та (частково) степова зони Євразії. В Україні спорадично зустрічається майже повсюдно.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна. У деякі роки місцями (на Поділлі та у Нижньому Придніпров'ї) нерідкісний вид, але загалом зустрічаються лише поодинокі особини. Причини зменшення чисельності: знищення природних біотопів (чагарників, рідколісся тощо), зміна породної структури лісу, застосування пестицидів.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається на лісових галявинах та узліссях, у рідколіссях, серед чагарникових пустищ, на степових ділянках з заростями терену, шипшини тощо, на верхових болотах, іноді - у парках та садах. Протягом року розвивається 1 генерація. Літ імаго - з кінця квітня до середини травня, самці активні з полудня до сутінок, іноді - вночі, самки малорухливі, яйця відкладають уночі (до 200 шт.). Метелики не живляться. Гусінь живиться на різноманітних деревах (дуб, граб, береза, липа, верба, горобина тощо), але віддає перевагу чагарникам (терен, глід, ожина, малина, шипшина, жостір) та чагарничкам (чорниця, верес тощо). Розвивається гусінь з кінця травня до середини липня. Заляльковується на прикореневій частині кормової рослини у твердому грушоподібному коконі. Зимує лялечка, діапауза якої може тривати до 3 років.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 50-76 мм. Статевий диморфізм виразний. Передні крила самця бурі, задні - яскраво-руді; загальний фон крил самки сірий. На кожному крилі є по одній великій очкуватій плямі, що утворена різнобарвними концентричними кільцями з чорною облямівкою та центром і кілька подвійних хвилястих ліній; зовнішня облямівка крил світло-сіра всередині та темно-сіра зовні. Тіло та прикоренева частина крил опушені.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Як компонент біоценозу пасивно охороняється у Чорноморському БЗ. Доцільно створити ентомологічні заказники у місцях виявлення популяцій виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Є досвід тривалого лабораторного розведення у Інституті зоології НАНУ.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Шелюжко, 1941; Дей, Раевский, 1984; Freina, Witt, 1987; Ефетов, Будашкин, 1990; Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; Стадниченко та ін., 2003; Канарський, 2006; Leraut, 2006; Macek et al., 2007; особисті повідомлення Гонтаренка, Бідичака, Геряка, Герасімова, Романіва, Рутьяна, Шешурак.

Автор:

І.Г. Плющ, В.Ю. Раєвський

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло