prevnext

Сатурнія руда

Aglia tau (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Сатурнія рудаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Сатурнії. Saturniidae.

Один з 2 видів палеарктичного роду у фауні Європи та України

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Лісова та лісостепові зони Євразії. В Україні зустрічається майже повсюдно, крім степових районів та Полісся.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна, у деяких областях (Закарпатська, Чернівецька, Черкаська) у сприятливі роки локально звичайний. Причини зменшення чисельності: скорочення площ букових та грабових лісів, обробка їх пестицидами.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається у мішаних (переважно грабових та букових) лісах. Протягом року розвивається 1 генерація. Літ імаго - з середини квітня до кінця травня. Самці активні удень, іноді ввечері. Самки малорухливі, вдень ховаються на стовбурах дерев і серед листя, яйця відкладають вночі, іноді прилітають на світло. Метелики не живляться. Гусінь живиться листям бука і граба, іноді - дуба, берези, вільхи, липи, ліщини, ясеня; розвивається гусінь з травня до липня. Заляльковується у лісовій підстилці. Зимують лялечки.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 55-64 мм. Статевий диморфізм виразний. Основне забарвлення крил у самців рудувато-буре, у самок - блідовохристо-жовте. На кожному крилі є по одному великому фіолетовому очку з чорною облямівкою та світлим малюнком у центрі, подібним до грецької букви "тау".

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Як елемент біоценозу пасивно охороняється у заповідниках зх. та центральної України. Необхідне збереження лісів (в першу чергу букових) та обмеження обробки їх пестицидами. Доцільний пошук популяцій виду та створення ентомологічних заказників у місцях високої концентрації виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомі окремі випадки розведення в лабораторних умовах.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Шелюжко, 1941; Ляшенко, 1987; Плющ, Шешурак, 1997; Різун, Коновалова, Яницький, 2000; Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; Берест та ін., 2006; Геряк, Канарський, 2006; Канарський, 2006; Macek et al., 2007; Котенко та ін., 2008. Особисті повідомлення Бідичака, Герасімова, Гонтаренка, Ковальчука, Паламарчука, Романіва, Рутьяна, Троценка, Шешурак.

Автор:

І.Г. Плющ, В.Ю. Раєвський

Малюнок (фото):

І.Ю. Костюк