prevnext

Шовкопряд Балліона

Lemonia ballioni (Christoph, 1888)

Червона книга України Шовкопряд БалліонаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Шовкопряди-лемоніїди. Lemoniidae.

Один з 10 видів палеарктичного роду; один з 3 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Мала Азія, чорноморське узбережжя Кавказу, Закавказзя. В Україні - Крим.

Чисельність i причини її зміни:

Моніторингові багаторічні спостереження налагоджені у пд.-сх. Криму: вид має значні (до двох порядків) коливання чисельності з періодом 3-5 років. Пікові значення чисельності досягають 3-4 десятків особин в одиницю обліку (одна ніч реєстрації на світлопастку). У рокі депресій чисельність досягає 1-2 облікованих екземплярів за весь строк існування імаго при щорічних обліках на світлопастку. Причини зменшення чисельності: не з'ясовані, не виключено, що на коливання чисельності впливає скорочення місць перебування та погіршення їх стану, пов'язане з господарською діяльністю.

Особливості біології та наукове значення:

Достатньо екологічно пластичний вид, заселяє широкий діапазон галофітно-степових, справжньо-степових та лучно-степових біотопів від практично нульових висотних позначок до яйл включно. При цьому досить вимогливий до режиму зволоження у літній період: запобігає постійного мешкання у занадто аридних регіонах. Дає одну генерацію на рік. Літ імаго на яйлах та значних висотах триває з середини серпня до кінця вересня, а на рівнині - з другої декади вересня до середини жовтня. Метелик активний переважно наприкінці ночі, в дорослому стані не живиться. Самка відкладає до 68 яєць купкою на ґрунті. Зимує яйце. Навесні вихід гусені - з третьої декади квітня (на яйлах майже на місяць пізніше), вона розвивається дуже швидко, іноді за 11-14 днів. Кормові рослини: кульбаба, зміячка м'яка, козельці. Заляльковується без кокона на поверхні ґрунту. Лялечка має дво-, чотиримісячну літню естивацію.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 40-46 мм. Передні і задні крила приблизно однакового кольору - буровато-жовті (інтенсивність забарвлення може сильно варіювати), дискальна пляма переднього крила коричнева. Від шовкопряда кульбабового відрізняється наявністю добре вираженої поперечної коричневої підкраєвої смуги на передніх крилах.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Казантипському, Опукському, Карадазькому та Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ як компонент біоценозу.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Плигинский, 1929; Rougeot, 1971; Ефетов, Будашкин, 1990; Ефетов, 1999. Особисті повідомлення Пузанова, Савчука, Шнейдера.

Автор:

К.О. Єфетов, Ю.І. Будашкін

Малюнок (фото):

К.О. Єфетов