prevnext

Каптурниця срібляста

Cucullia argentina (Fabricius, 1787)

Червона книга України Каптурниця сріблястаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Совки. Noctuidae.

Один з 225 видів роду; один з 32 видів роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вид поширений локально у Центральній та Сх. Європі, Кавказі, Малій, Передній та Центральній Азії, на сх. до Монголії, Афганістану та Пакистану. В Україні відмічений в Одеській, Херсонській, Донецькій, Луганській, Сумській обл., м. Харкові та у Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна (поодинокі особини). Причини зменшення чисельності: розорювання цілинних ділянок степу.

Особливості біології та наукове значення:

Ксерофільний вид. Дає 1 генерацію на рік. Літ імаго триває з кінця травня (окремі особини літають з кінця квітня) до третьої декади серпня. Гусінь живиться цілодобово на квітках різних видів полину, дорослу гусінь знаходили в липні та вересні - жовтні. Заселяє степові та напівпустельні ділянки, остепнені схили гір.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 28-36 мм. Передні крила білувато-вохристі, від основи до комірки крила розвинена довга срібляста пляма, простір від неї до вершини крила білуватий без металічного блиску. Задні крила білі, напівпрозорі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у складі ентомокоплексів Луганського ПЗ (відділення "Стрільцівський степ" та "Провальський степ"), у БЗ "Асканія Нова". Слід припинити розорювання цілинних ділянок степу.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Ronkay, Ronkay,1994; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Ключко, 2006;

Автор:

З.Ф. Ключко

Малюнок (фото):

І.Ю. Костюк