prevnext

Совка Гайварда

Divaena haywardi (Tams, 1926)

Червона книга України Совка ГайвардаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Совки. Noctuidae.

Єдиний вид роду

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Східносередземноморський реліктовий вид, поширений на Балканському п-ові (Греція, пд. Болгарії), о. Кіпр та в Туреччині. В Україні зустрічається в Кримських горах.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна, в 2007-2008 рр. на луках г. Ай-Петрі спостерігали до 100-120 метеликів за сезон. Причини зменшення чисельності: не з'ясовані, найвірогідніше, деградація біотопів.

Особливості біології та наукове значення:

Дає одну генерацію на рік. Літ імаго спостерігається з червня до початку вересня (переважно в липні-серпні) на висоті 600-1500 м н. р. м. Самка відкладає близько 80-90 яєць, ембріональний розвиток триває близько 17 діб. Гусінь живиться на трав'янистих рослинах, зокрема на кульбабі, латуку, подорожнику. Заселяє переважно гірські схили.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 30-37 мм. Основний фон передніх крил від червонувато-жовтого до коричневого, кругла та ниркоподібна плями великі, облямовані темно-коричневим. Задні крила жовті з чорними штрихами вздовж жилок та чорним зовнішнім краєм, оторочка жовта.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Треба взяти під охорону місця перебування виду, зберегти природну рослинність на гірських схилах.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Кожанчиков,1937; Fibiger, 1993; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Ключко, 2006.

Автор:

З.Ф. Ключко

Малюнок (фото):

І.Ю. Костюк