prevnext

Совка розкiшна

Staurophora celsia (linnaeus, 1758)

Червона книга України Совка розкiшнаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Совки. Noctuidae.

Єдиний вид роду

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа та палеарктична Азія крім пн., досягає Монголії та Тибету. В Україні зустрічається локально на Поліссі, у Лісостепу, Степу та Криму (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Луганська, Харківська обл., Крим).

Чисельність i причини її зміни:

Незначна (поодинокі особини). Була звичайним видом у Дніпровсько-Орільському заповіднику в кінці серпня 1996-1998 рр. Причини зменшення чисельності: осушування боліт та інші меліоративні роботи, деградація біотопів.

Особливості біології та наукове значення:

Дає одну генерацію на рік. Літ імаго - у серпні-вересні. Зимують яйця. Гусінь живиться з червня до серпня на корінні та дерні злаків: щучників, куничників, біловуса, мітлиці, пахучої трави тощо. Заляльковується у ґрунті в кінці липня - серпні.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил 36-49 мм. Основний фон передніх крил жовто-бурий з двома великими зеленими плямами, зовнішній край передніх крил дуже зубчастий. Задні крила бурі з ледь помітним зубчастим зовнішнім краєм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Можливо, вид охороняється у складі ентомокомплексів Поліського, Канівського та Луганського ПЗ. Треба взяти під охорону місця його перебування - природні вологі ліси, зберегти природну рослинність.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Zilli, Ronkay, Fibiger, 2005; Ключко, 2006.

Автор:

З.Ф. Ключко

Малюнок (фото):

І.Ю. Костюк