prevnext

Совка Трейчке

Periphanes treitschkei (Frivaldsky, 1835)

Червона книга України Совка ТрейчкеКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Совки. Noctuidae.

Один з 3 видів роду, один з 2 видів роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Балканський п-ів та Кавказ, Мала та Передня Азія (Туреччина, Сирія, Іран, Ізраїль, Вірменія). В Україні зустрічається в Кримських горах.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна (поодинокі особини). Причини зменшення чисельності: надмірне випасання худоби на гірських луках, велике рекреаційне навантаження.

Особливості біології та наукове значення:

Дає 1 генерацію на рік. Метелики літають у червні, гусінь живиться на мелісі. Зустрічається у трав'янистих ценозах на гірських схилах та яйлах до висоти 800 м н. р. м.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 26-32 мм. Основний фон передніх крил рожево-жовтий з рожевими поперечними серединною та підкраєвою смугами та лініями. Задні крила рожево-жовті з темнішими жилками та зовнішнім краєм. Торочка на обох парах крил плямиста з рожевими та жовтими проміжками.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Необхідно вивчити екологічні особливості виду, зберегти ділянки гірських лук, обмежити випасання худоби, викошування трави, застосування пестицидів у місцях перебування виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Будашкин, Ключко, 1987; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Ключко, 2006.

Автор:

З.Ф. Ключко

Малюнок (фото):

І.Ю. Костюк