prevnext

Совка сокиркова

Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Совка сокирковаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Совки. Noctuidae.

Один з 3 видів роду, один з 2 видів роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середземноморський вид, поширений в Європі крім пн., на Кавказі та пд. Уралу і Приуралля, в Малій, Передній та Центральній Азії, Пн. Африці. В Україні зустрічається майже всюди.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна. Влітку 2004 р. спостерігали масово (до 30-40 метеликів за добу) у степових районах Криму. Причини зменшення чисельності: розорювання степів, лук, застосування пестицидів у садах та парках, надмірне випасання худоби на луках.

Особливості біології та наукове значення:

У степових районах дає 2 покоління на рік. Метелики 1 генерації літають з кінця квітня до червня, другої - у липні-вересні. Гусінь живиться квітками та плодами сокирок і аконітів. Зимує лялечка у ґрунті. Зустрічається на луках, остепнених схилах пагорбів та гір, в парках, садах тощо.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 24-36 мм. Основний фон передніх крил являє суміш світлого і темнофіалково-рожевого відтінків, поперечні смуги фіалково-червоні. Задні крила білуваті з темними жилками та бурувато-сірою поперечною смугою біля зовнішнього краю, торочка світла.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Треба зберегти степові і лучні ділянки, обмежити випасання худоби, викошування трави, заборонити застосування пестицидів у місцях перебування виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Ключко, 2006.

Автор:

З.Ф. Ключко

Малюнок (фото):

І.Ю. Костюк