prevnext

Красик веселий

Zygaena laeta (Hubner, 1790)

Червона книга України Красик веселийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Пістрянки. Zygaenidae.

Один з 101 видів роду; один з 18 видів роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд. райони Центральної та Сх. Європи, Пн. Кавказ, Мала Азія та Близький Схід. В Україні останніми роками знайдений у Криму, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій та Одеській обл. До 1940 р. вид спостерігався також у Миколаївській, Чернівецькій та Івано-Франківській обл.

Чисельність i причини її зміни:

Низька, з невеликими коливаннями в окремі роки. В більшості біотопів зустрічаються поодинокі особини. Причини зменшення чисельності: ураження гусені природними паразитами Cotesia zygaenarum (Marshall) та скорочення місць перебування через господарську діяльність.

Особливості біології та наукове значення:

Дає 1 генерацію на рік. Метелики денні, літ - у липні-серпні. У кладці 10-35 яєць, яйце розвивається 6-12 днів. Гусінь живиться листям миколайчиків (Eryngium campestre L.), заляльковується в кінці червня - липні у веретеноподібному жовтувато-сірому "пергаментному" коконі. Фаза лялечки триває 12-17 днів, зимує гусінь. Місця перебування - ділянки цілинного степу, яри, низькогірські трав'янисті схили. Наукове значення: може бути використаний у якості індикаторного виду для екологічних досліджень.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 25-32 мм. Патагії та тегули червоні. Переднє крило чорне з червоними плямами, що злилися; плями без жовтувато-білого обрамлення. Заднє крило червоне з чорним зовнішнім краєм. Черевце чорне із широким червоним паском (на 4-5 сегментах).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Канівському, ДніпровськоОрельському, Карадазькому та деяких інших ПЗ. Треба зберігати ділянки цілинного степу, заборонити випасання худоби та викошування трав у місцях, де виявлено особини виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

К.О. Єфетов проводив розмноження виду у неволі з наступним випусканням особин у біотопі. Це дозволяє захистити гусінь від природних паразитів.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Шелюжко,1941; Naumann, Feist, Richter, Weber, 1984; Ефетов, 1989, 1990, 1991, 1996, 2005; Ефетов, Будашкин,1990; Efetov, 2004. Особисті повідомлення Корнєєва, Москаленка, Костюка, Жакова, Халаїма, Ручка.

Автор:

К.О. Єфетов, І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.О. Єфетов