prevnext

Ведмедиця велика

Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Ведмедиця великаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Ведмедиці. Arctiidae.

Представник монотипового роду

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Лісова зона Євразії. В Україні поширений у Карпатах, Закарпатті, на Поліссі, Поділлі, частково у лісостеповій зоні. Локальний.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна (здебільшого зустрічаються лише поодинокі особини). Причини зменшення чисельності: не з'ясовані, можливо, хімічні обробки лісів, знищення підліску, встановлення електричних ліхтарів у лісі чи поблизу, які приваблюють метеликів, котрі потім стають здобиччю кажанів, птахів тощо чи гинуть з інших причин.

Особливості біології та наукове значення:

В Україні особливості біології вивчені недостатньо. Зустрічається у листяних та мішаних лісах, особливо з густим підліском, на узліссях та вирубках. Генерація одно- або дворічна. Літ імаго відбувається у червні-липні. Метелики активні вночі, іноді самці літають вдень. Самки відкладають яйця рядками на нижній бік листків кормових рослин. Гусінь живиться листям різноманітних дерев, чагарників і трав (дуб, ясен, ліщина, липа, верба, жимолость, кульбаба, подорожник, чорниця, нечуйвітер та ін.). Зимує гусінь у лісовій підстилці, у якій навесні і заляльковується.

Морфологічні ознаки:

Досить великий метелик з характерною зовнішністю. Розмах крил - 69-90 мм. Переднє крило буро-коричневе з 4 великими жовтуватими плямами уздовж переднього краю. Задні крила яскраво-жовті з 2 рядками великих чорних плям. Черевце червоне з подовжнім рядком чорних плям.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не розроблені. Як компонент біоценозу пасивно охороняється на деяких заповідних територіях (зокрема, у регіональному ландшафтному парку "Чернівецький"). Треба зберегти ділянки природних листяних та мішаних лісів з густим підліском. Доцільний пошук популяцій виду та створення ентомологічних заказників у місцях розповсюдження виду з певною регламентацією лісогосподарської діяльності (заборона знищення підліску та застосування пестицидів тощо).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Шелюжко, 1941; Плющ, Шешурак, 1997; Різун, Коновалова, Яницький, 2000; Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; Стадниченко та ін., 2003; Берест та ін., 2006; Геряк, Канарський, 2006; Канарський, 2006; Macek et al., 2007. Особисті повідомлення Герасимова, Романіва, Шешурак.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло