prevnext

Ведмедиця-господиня

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Ведмедиця-господиняКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Ведмедиці. Arctiidae.

Один з 2 видів західнопалеарктичного роду. Єдиний представник роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа (крім пн. та деяких пд. районів), Мала Азія, Кавказ, частково Закавказзя. В Україні поширення вивчене недостатньо. Мабуть, поширений на всій території, крім майже всієї степової зони. Досить локальний.

Чисельність i причини її зміни:

У найбільш сприятливих умовах під час піку льоту чисельність метеликів зазвичай становить 0,5-1 особин на 1 га, на окремих ділянках - 5-10 особин на 1 га. Більш звичайний у зх. регіонах. У Гірському Криму дуже рідкісний. Причини зменшення чисельності: вирубування лісів та чагарників, викошування трав, застосування пестицидів, посилення рекреаційного навантаження на біотопи.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається у листяних та мішаних лісах, особливо з густим підліском, на узліссях, галявинах, серед чагарників, особливо у вогких місцях - по берегах струмків та річок, поблизу багнищ тощо. Дає 1 генерацію на рік. Метелики денні, літають у червні-липні (іноді до серпня). Самки відкладають яйця на кормові рослини гусені: кропиву, незабудку, ожину, малину, жимолость, вербу та ін.). Гусінь заляльковується у травні. Зимує гусінь у білуватому нещільному коконі на поверхні ґрунту серед рослинних залишків.

Морфологічні ознаки:

Яскравий метелик з характерною зовнішністю. Статевий диморфізм невиразний. Розмах крил - 45-55 мм. Переднє крило чорне з металічно-зеленим вилиском, білими та жовтими плямами неправильної форми. Задні крила яскраво-червоні з рядком чорних плям уздовж зовнішнього краю, які формують цілу чи розірвану перев'язку, та 1 чорною плямою у передній частині крила. Черевце червоне з подовжньою чорною стрічкою.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Як компонент біоценозу пасивно охороняється на деяких заповідних територіях (зокрема, у Канівському ПЗ та у Карпатському БЗ). Треба зберегти ділянки вологих природних листяних та мішаних лісів з густим підліском. Доцільне створення ентомологічних заказників у місцях розповсюдження виду з певною регламентацією лісогосподарської діяльності (заборона знищення підліску та застосування пестицидів, викошування лісових галявин, випасу тварин серед лісових масивів тощо).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Шелюжко, 1941; Ефетов, Будашкин, 1990; Плющ, Шешурак, 1997; Різун, Коновалова, Яницький, 2000; Стадниченко та ін., 2003; Берест та ін., 2006; Геряк, Канарський, 2006; Канарський, 2006; Котенко та ін., 2008. Особисті повідомлення Андрущенка, Безуглого, Бідичака, Герасимова, Голобородька, Ковальчука, Паламарчука, Пузанова, Романіва, Шеховцова, Шешурак.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

І.Ю. Костюк