prevnext

Ксифідрія строката

Xiphydria picta Konow,1897

Червона книга України Ксифідрія строкатаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Ксифідріїди. Xiphydriidae.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Центр та пн. Зх. Європи, Кавказ. В Україні - у Львівській, Тернопільській обл. та у Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Дуже низька (поодинокі особини). Причини зміни чисельності не з'ясовані.

Особливості біології та наукове значення:

Літ імаго спостерігається влітку. Личинки - у деревині великих гілок і стовбурах ослабленої вільхи.

Морфологічні ознаки:

Тіло чорне із світлим малюнком. Довжина тіла - 11-15 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Охороняється у складі ентомокомплексів Кримського БЗ.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Niezabitowski, 1899; Гуссаковский, 1935; Ермоленко, 1984; Желоховцев, 1988; ЧКУ, 1994.

Автор:

В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко

Малюнок (фото):

Н.В. Кащенко