l1

prevnext

Цефус Загайкевича

Cephus zahaikevitshi (Ermolenko, 1971)

Червона книга України Цефус ЗагайкевичаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Пильщики цефіди. Cephidae.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. передгір'я Кримських гір.

Чисельність i причини її зміни:

Зустрічається дуже рідко (поодинокі особини). Причини зміни чисельності: повне викошування злакового різнотрав'я на галявинах.

Особливості біології та наукове значення:

Лісові галявини нижнього поясу широколистяного гірського лісу. Не вивчені.

Морфологічні ознаки:

Тіло чорне. Крила димчасті. Ножни яйцеклада до вершини звужуються. Між 8 та 9 терґітами черевця є виїмка. Довжина тіла - 8 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Треба вивчити особливості біології виду, створити ентомологічні заказники у місцях його перебування.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Ермоленко, 1971; Желоховцев, 1988; ЧКУ, 1994.

Автор:

В.М. Єрмоленко, І.М. Павлусенко

Малюнок (фото):

І.В. Маханьков