prevnext

Тетрамеза пунктирована

Tetramesa punctata Zerova, 1965

Червона книга України Тетрамеза пунктированаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Евритоміди. Eurytomidae.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Один з 50 відомих в фауні України видів роду Tetramesa. Ендемік ковилевого степу Лівобережної України (Луганщина). Відомий по єдиній у світі знахідці ("Стрільцівський степ", Луганська обл.).

Чисельність i причини її зміни:

Відомий по невеликій серії з території заповідника "Стрільцівський степ". Гали, що викликає цей вид у суцвітті ковили Лессінга, досить широко розповсюджені в заповіднику. Причини зміни чисельності: скорочення ареалу кормової рослини - ковили Лессінга внаслідок розорювання земель, надмірних пасовищних навантажень тощо.

Особливості біології та наукове значення:

Літ імаго - навесні (початок травня). Самка відкладає яйця в стебло ковили Лессінга в момент формування суцвіття. Заражене суцвіття перетворюється на своєрідний видовжений гал, густо опушений коротким яскраво-жовтим пухом. В середині гала міститься велика кількість личинок, що розвиваються кожна в окремій комірці. Дає 1 генерацію на рік, зимує доросла личинка, що лялькується весною. Місце перебування - цілинні ділянки степу з домінуванням кормової рослини - ковили Лессінга, рослини занесеної до ЧКУ.

Морфологічні ознаки:

Тіло самки видовжене з досить широкими грудьми і циліндричним видовженим черевцем, довжина - 2-4 мм. Самець дещо менших розмірів - 2-3 мм. Тіло обох статей чорне, голова, груди та черевце з однорідною крапчастою скульптурою. Вусики самки коротко опушені з 5-члениковим джгутиком та 3-члениковою булавою, вусики самця - з 7-члениковим джгутиком, всі членики з довгим, рясним опушенням. Крила не забарвлені. Жилкування з короткими радіальною та постмаргінальною жилками. Черевце самки сидяче, помітно довше за груди, самця - стебельчасте, коротше за груди. Груди масивні, з широкою передньоспинкою, проміжний сегмент помірно похилий. Яйцеклад самки короткий, не виступає за вершину черевця.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не розроблялись. Але кормова рослина ковила Лессінга занесена до ЧКУ (1980) і охороняється на території пам'яток природи та у степових заповідниках.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зерова, 1965; Зерова, 1978; ЧКУ, 1996.

Автор:

М.Д. Зерова

Малюнок (фото):

С.А. Сімутнік