prevnext

Сколія односмугова

Scolia galbula (Pallas, 1771)

Червона книга України Сколія односмуговаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Сколієві оси. Scoliidae.

Один з близько 45-ти видів роду Scolia у фауні Палеарктики та один з 7-ми видів у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євроазіатський степовий вид. Ареал включає Угорщину, Балканський п-ів, Крим, Поволжя, Закавказзя, Урал, Казахстан. В Україні розповсюджений у Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Рідкісний, локально розповсюджений нечисленний вид. За останні півстоліття спостерігається зменшення чисельності виду та скорочення його ареалу. На сьогоднішній день зберігся очевидно тільки в Опукському ПЗ і на Тарханкутському п-ві, де чисельність невелика. Основна причина зменшення чисельност: зменшення площ цілинних степових ділянок.

Особливості біології та наукове значення:

Степовий вид, хортобіонт. Дає 1 генерацію на рік. Імаго активні з червня до початку липня. Хазяїни личинок невідомі.

Морфологічні ознаки:

Тіло і крила чорні з синім полиском. На відміну від схожого виду сколії степової, на метасомі тільки одна перев'язка на 3 терґумі, її колір більш темний. Іноді на 2 терґумі може бути дві маленькі жовті плями. Довжина тіла - 12-22 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Частина популяції мешкає на території Опукського ПЗ. Необхідне надання статусу заповідника збереженим цілинним степовим ділянкам, насамперед створення в Криму Тарханкутського ПЗ.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Штейнберг, 1962; Тобиас, 1978.

Автор:

О.В. Фатерига, О.В. Амолін

Малюнок (фото):

О.В. Фатерига