prevnext

Кольпа Клюге (Кампсосколія жовтоволоса)

Colpa klugii (Vander Linden, 1827)

Червона книга України Кольпа Клюге (Кампсосколія жовтоволоса)Карта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Сколієві оси. Scoliidae.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Один з 9-ти видів роду Campsoscolia у фауні Палеарктики та один з 3-х видів у фауні України. Середземноморський вид. Ареал включає пд. Франції, Албанію, Туреччину, пд. України. В Україні відзначений в Херсонській обл. та в Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Дуже рідкісний, локально розповсюджений, украй нечисленний вид.

Особливості біології та наукове значення:

Мешкає в псамофітних степах, хортобіонт. Дає 1 генерацію на рік. Імаго активні з кінця липня до середини серпня. Паразитує на личинках мармурового та східного травневого хрущів. Зимує у ґрунті на стадії передлялечки.

Морфологічні ознаки:

Дуже велика оса, довжина тіла - 21-31 мм (трохи менша, ніж сколія-гігант, від якої відрізняється насамперед наявністю двох дискоїдальних комірок на передніх крилах). Тіло темно-коричневе, на метасомі три жовтих перев'язки: на 3, 4 і 5 терґумах. Голова самки жовта. Крили з жовтим відтінком.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідне надання заповідного статусу всім збереженим ділянкам цілинних псамофітних степів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Корисний ентомофаг. Комерційного значення не має.

Основні джерела інформації:

Штейнберг, 1962; Тобиас, 1978.

Автор:

О.В. Фатерига

Малюнок (фото):

О.В. Фатерига