prevnext

Сфекс рудуватий

Sphex funerarius Gussakovskij, 1934

Червона книга України Сфекс рудуватийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Риючі оси сфециди. Sphecidae.

Природоохоронний статус виду:

Неоціненний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Охоплює Пд. Європу, Кавказ, Пд.-Зх. та Середню Азію, Пн. Африку. В Україні - Одеська, Миколаївська, Херсонська, Полтавська, Харківська, Донецька обл. та Крим.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна. Причини зміни чисельності: руйнування сприятливих для існування виду стацій через господарську діяльність людини, надмірне застосуванні пестицидів.

Особливості біології та наукове значення:

Мешкає на схилах невисоких гір, балок, в долинах річок. Імаго літають з червня до серпня. Антофіли, живляться нектаром квіток (зонтичних, молочайних та ін.). Гніздо роблять у ґрунті, з горизонтальним і вертикальним ходами та 2-3 комірками. Для живлення личинок заготовляє різних саранових. Розвиток яєць триває 3-4 дні, личинок - 10-12. Зимує личинка в коконі. Дає 1 генерацію на рік.

Морфологічні ознаки:

Основна частина тіла і ноги чорні. Черевце з червоним малюнком. Вершини передніх крил затемнені. Довжина тіла - 16-30 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Необхідно зберігати біотопи, сприятливі для існування виду. Рекомендований до охорони в Карадазькому, Опукському та Казантипському ПЗ.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Корисний ентомофаг. Комерційного значення не має.

Основні джерела інформації:

Пулавский, 1978; Казенас, 1978; ЧКУ, 1994; Шоренко, 2005.

Автор:

А.Г. Котенко, О.С. Вобленко, К.І. Шоренко

Малюнок (фото):

О.С. Мандзюк