l1

prevnext

Андрена степова

Andrena (Didonia) stepposa Osytshnjuk, 1977

Червона книга України Андрена степоваКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Андреніди. Andrenidae.

Один із 7 видів палеарктичнопалеотропічного підроду Didonia всесвітньо поширеного роду Andrena (близько 1500 видів). Один із 170 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вид відомий лише за першоописом із Українського степового ПЗ (Донецька обл., "Хомутовський степ", долина р. Грузький Єланчик). Незважаючи на багаторічні планомірні пошуки, в інших регіонах не знайдений. Можливо, ендемічний вид.

Чисельність i причини її зміни:

Дуже рідкісний вид, зустрічається лише в Українському степовому ПЗ.

Особливості біології та наукове значення:

Вид літає навесні, зареєстрований на квітках Nonnea pulla. Гніздування не відоме.

Морфологічні ознаки:

(За Осичнюк, 1977). Самка: довжина тіла 1314 мм. Голова спереду вузька, майже однакової довжини й ширини, якщо не враховувати видовженого наличника, довжина якого втричі більша від ширини налобника на вершині. Наличник дуже блискучий, посередині розсіяно пунктирований, без поздовжньої непунктированої смуги. Щоки не довші, ніж половина їх ширини. Серединне поле проміжного сегмента не чітко відмежоване, повністю зернисто шагреньоване, його скульптура майже не відрізняється від скульптури бокових полів. Тергуми слабко блискучі, шагреньовані, пунктирування їх ніжне й розсіяне; вершинні частини 2-4 тергумів вузькі, займають ледве понад 1/4 довжини тергума, досить вдавлені. Пігідіальна пластинка з помітно піднятими вузькими краями, грубо зернисто шагреньована. Опушення тіла коротке, чорне, за винятком яскравих іржаво-червоних густих волосків на плечових горбах, щитку та щитику середньоспинки, задньощитику та проміжному сегменті зверху, проподеальний кошик з домішкою чорних волосків знизу.

Самець: довжина тіла 13 мм. Голова спереду майже однакової довжини і ширини. Наличник блискучий, за винятком дуже вузької основної частини, грубо, досить густо рівномірно пунктирований, посередині пунктирування ледь розсіяне. Щоки такі, як у самки. Серединне поле проміжного сегмента не чітко відмежоване, повністю зернисто шагреньоване, як у самки. Тергуми дуже ніжно, але помітно шагреньовані; вершинні частини 2-4-го вужчі, займають дещо менше 1/4 довжини тергуму. Гоностилі геніталій ледве розширені на вершині. Все тіло опушене чорними волосками, тільки плечові горби, середньоспинка та проміжний сегмент у коричнево-жовтих волосках.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Українському степовому ПЗ. При знаходженні виду в інших місцях необхідно створювати заказники.

Господарське та комерційне значення:

Має значення як запилювач рослин. У комерційних цілях вид не використовується.

Основні джерела інформації:

Осичнюк, 1977; Gusenleitner, Schwarz, 2002.

Автор:

В.Г. Радченко

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко