prevnext

Дазипода шипоносна (мохнонога бджола)

Dasypoda (Megadasypoda) spinigera Kohl, 1905

Червона книга України Дазипода шипоносна (мохнонога бджола)Карта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Меліттіди. Melittidae.

Один із 9 видів підроду Megadasypoda палеарктичного роду Dasypoda (налічує 36 видів). Один із 5 видів роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Рідкісний понтійський вид, відомий з Болгарії, Греції, Югославії, Туреччині, південної України, Північного Кавказу та Закавказзя. В Україні знайдений у Донецькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській областях та в Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Дуже рідкісний, відносно крупний яскравий вид із дуже густо опушеними довгими волосками мохнатими ногами, який може слугувати здобиччю для колекціонерів. Чисельність знижується через різке зменшення кількості кормових рослин - скабіози (Scabiosa), коломонночка (Succisella) та інших видів рослин родини черсакові (Dipsacaceae), у тому числі занесених до Червоної книги України.

Особливості біології та наукове значення:

Літає всередині літа у червні-серпні. Має одну генерацію на рік. Гніздування не відоме. Інші досліджені види цього роду будують гнізда в землі, де влаштовують ні чим не облицьовані комірки, в яких розташовують незвичайні пилкові хлібці з ніжками або гребнями знизу. Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин, приурочений до квітів родини черсакові (Dipsacaceae).

Морфологічні ознаки:

Довжина тіла самки 14-16 мм, самця - 1316 мм. Тіло чорне, крила затемнені по краях. Спинка опушена світло-коричневими волосками. 2-4 тергуми посередині опушені густими дрібними тонкими, прилягаючими волосками: у самки - темними, без домішки відстовбурчених; у самця - світлими, з домішкою відстовбурчених або напівприлягаючих. У самки задні перев'язи 2-3-го тергумів вузько перервані, 4-й тергум із цільною задньою перев'язкою, вершинна половина 5 тергуму та гомілки і лапки усіх ніг вкриті довгими густими жовто-рудими волосками. Клипеус самки і самця в густому довгому світлому прилягаючому опушенні. Передні стегна самця на проксимальному кінці з довгим шипом, внутрішня поверхня його задніх гомілок зі здуттям посередині.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Чорноморському БЗ, Опукському, Карадазькому та Казантипському ПЗ. Необхідно створити заказники в інших місцях мешкання виду та охороняти його кормові рослини.

Господарське та комерційне значення:

Має значення як запилювач різних видів черсакових, у тому числі занесених до Червоної книги України.

Основні джерела інформації:

Радченко, 1987; Радченко, Песенко, 1989; Michez, Terzo, Rasmont, 2004.

Автор:

В.Г. Радченко

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко