prevnext

Галикт луганський

Halictus (Argalictus) luganicus Buthgen, 1936

Червона книга України Галикт луганськийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Галіктиди. Halictidae.

Один із 8 західно-палеарктичних видів підроду Argalictus роду Halictus (світова фауна роду налічує 109 видів, з яких 101 - поширений у Палеарктиці). Один із 26 видів роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Відомий з пд. європейської частини Росії (Волгоград, Дагестан), Грузії, Азербайджану, Малої Азії, пн. Казахстану. В Україні знайдений в окол. м. Луганська та в Криму (Алушта).

Чисельність i причини її зміни:

Дуже рідкісний вид, відомий за першоописом з околиць м. Луганська (Bluthgen, 1936) та знайдений у Криму (збори Г.З. Осичнюк).

Особливості біології та наукове значення:

Вид відмічений у травні-липні, швидше за все, літає до вересня. Гніздування не відоме. Більшість інших досліджених видів цього роду ведуть примітивно-соціальний спосіб життя: будують гнізда в землі, де живе матка з малою кількістю робочих особин. Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин, зареєстрований на квітках бобових. Точні трофічні зв'язки не відомі. Представники роду представляють великий інтерес при дослідженнях шляхів походження та еволюції соціальності у комах.

Морфологічні ознаки:

Самка: довжина тіла 10-11 мм. Тіло чорне, крила прозорі, дуже слабко затемнені по краях. Голова плоска; генальні поля не сильно розвинені; якщо дивитися на голову збоку їхня ширина дорівнює ширині ока. Скутелум зазвичай плоский, рівномірно й густо пунктирований. Метапостнотум облямований блискучою смугою, що відокремлює густу пунктировку латеральних полів проподеуму вгорі від зморшкуватої скульптури метапостнотуму. Латеральні й задня вертикальна поверхні проподеуму вгорі блискучі, поліровані на проміжках між крапками. Задні поля тергумів жовті або червонуваті, просвітчасті; перев'язки на них суцільні, із прилягаючих білих волосків. 1 тергум на диску блискучий, проміжки між крапками гладкі.

Самець: довжина тіла 10 мм. Довжина малярного проміжку більша за 1/3 ширини основи мандибули. Генальне поле глибоко й різко виїмчасте, по краю з вирізкою; гоностиль посередині дорсомедіального краю, як правило, з пензликом із довгих волосків. Голова подовжено-овальна, її висота приблизно в 1,1 раза більша за ширину. Скутеллум на боках із рідко пунктированою ділянкою. Мезоскутум на диску у відстовбурченому негустому опушенні. 5 метасомальний стернум по задньому краю слабко трикутно вирізаний, а 4 - прямий або слабко виїмчастий. Передні лапки дуже тонкі й довгі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Мешкання на охороняємих територіях не встановлено. Треба провести більш ретельні пошуки місць перебування, оцінку чисельності та стану популяції виду в Україні та створити заказники в місцях його знаходження.

Господарське та комерційне значення:

Має значення як запилювач квіткових рослин.

Основні джерела інформації:

Bluthgen, 1936; Радченко, 1993; Pesenko , 2005.

Автор:

В.Г. Радченко

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко