l1

prevnext

Мегахіла Жіро (Бджола- листоріз)

Megachile (Xanthosarus) giraudi Gerstaecker, 1869

Червона книга України Мегахіла Жіро (Бджола- листоріз)Карта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Бджоли мегахіліди. Megachilidae.

Один із 39 видів голарктичного підроду Xanthosarus всесвітньо поширеного роду Megachile (близько 1500 видів). Один із 7 видів підроду в фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середземноморський вид. Ареал охоплює Пд., Сх. та Центральну Європу, Туреччину. В Україні вид знайдено у Донецькій та Тернопільській обл., а також в Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Дуже рідкісний вид. Останнім часом спостерігається зменшення як чисельності виду, так і площі його поширення внаслідок оранки або деградації цілинних степових ділянок під впливом надмірного випасу худоби.

Особливості біології та наукове значення:

Мешкає на ділянках петрофітного степу, на скельних виходах серед рідколісь. Має одне покоління на рік, літ імаго триває з червня до кінця липня. Збирає пилок та нектар із рослин родини Fabaceae (Onobrychis, Hedysarum, Hippocrepis). Самки будують гнізда в порожнинах на поверхні крейдяних гір або між каменів, є вказівка про його поселення у землі. Гніздо складається з одного або декількох рядів комірок, які зроблені з пелюсток квітів (наприклад, Linum), а кришку гнізда будує із зіскоблених волокон стебла рослин (зокрема, Jurinea brachycephala Klok.), формуючи повстеподібний матеріал.

Морфологічні ознаки:

Самка: довжина тіла 10-12 мм. Тіло чорне крила світло-коричневі. Три зуби в апікальній частині щелеп відокремлені від четвертого зуба широким інтервалом. Забарвлення опушення обличчя та тіла зверху варіює від світло-рудого до білого. Черевна скопа біла на 1-2 (іноді й на 3-4) стернумах, а на інших - чорна. Самець: довжина тіла 1011 мм. Тіло чорне. Лапки передніх ніг дуже розширені, жовтувато-білого кольору. Тазики передніх ніг із великим шипом. Обличчя й груди зверху вкрити довгими густими світло-рудими волосками. 1-4 тергуми вкриті відстовбурченими волосками, на 2-4 - із прилягаючими перев'язками на вершинному краї. 5-6 тергуми повністю вкриті чорними волосками, на 6 з домішкою рудих. 7 тергум самця із зубцями різної форми і довжини. Кокси середніх ніг без зубців.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Мешкає в Опукському та Українському степовому ПЗ, а також у РЛП "Клебан-Бик" (Донецька обл.). Необхідно створити нові степові заповідники в місцях мешкання виду, насамперед - створити Тарханкутський заповідник.

Господарське та комерційне значення:

Запилювач степових бобових рослин.

Основні джерела інформації:

Носкевич, 1946; Радченко, 1987; Ромасенко, 1990; Филатов, 2006.

Автор:

В.Г. Радченко

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко