l1

prevnext

Гоплітіс рудий

Hoplitis (Megalosmia) fulva (Eversmann, 1852)

Червона книга України Гоплітіс рудийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Бджоли мегахіліди. Megachilidae.

Один із 7 видів палеарктичного підроду Megalosmia широко поширеного у світі (за винятком Пд. Америки та Австралії) роду Hoplitis (налічує 358 видів). Один із 2 видів підроду [також Hoplitis princeps (Morawitz, 1872)] в фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Рідкісний напівпустельно-степовий палеарктичний вид, зустрічається локально, пов'язаний переважно з піщаними ґрунтами. Ареал включає Пд., Сх. й Центральну Європу, Кавказ, Туреччину, Сирію, Казахстан, Монголію, Китай. В Україні зареєстрований у Харківській, Полтавській, Херсонській, Донецькій і Луганській обл.

Чисельність i причини її зміни:

Рідкісний, локально поширений вид. Стації мешкання зникають внаслідок зарегулювання русел річок, рекреації, збільшення насаджень штучних лісів на пісках в заплавах річок.

Особливості біології та наукове значення:

Мешкає в заплавних пісках р. Дніпро, Сіверський Донець та Ворскла. Має одне покоління на рік, літає в червні та липні. Віддає перевагу квіткам Fabaceae. Будує багатокоміркові гроноподібні гнізда в готових порожнинах у ґрунті, комірки виготовляє із пережованих листів. Вид із недостатньо вивченою біологією гніздування.

Морфологічні ознаки:

Тіло чорне, крила затемнені, усі ноги, за винятком тазиків, червоно-жовтого кольору. Джгутики вусиків спереду коричневі. Від інших представників роду у фауні України відрізняється великими розмірами - довжина тіла самки досягає 18 мм. Налобник самки з кілем, кліпеус увігнутий. Тіло переважно опушене світло-рудими волосками. Усі тергуми черевця на апікальних краях мають суцільні перев'язки. 1 стернум самця даховидний, другий - з поперечною пластинкою, лопата 7 тергуму з глибокою та широкою виїмкою.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Мешкання на охороняємих територіях не встановлено. Треба провести більш ретельні пошуки місць перебування, оцінку чисельності та стану популяції виду в Україні та створити заказники в місцях його знаходження.

Господарське та комерційне значення:

Запилювач бобових рослин. В комерційних цілях вид не використовується.

Основні джерела інформації:

Лебедєв, 1933; Попов, 1962; Мариковская, 1968.

Автор:

В.Г. Радченко, С.П. Іванов, М.О. Філатов, О.В. Фатерига

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко