l1

prevnext

Стеліс кільчастий

Stelis (Heterostelis) annulata (Lepeletier, 1841)

Червона книга України Стеліс кільчастийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Бджоли мегахіліди. Megachilidae.

Один із 10 видів поширеного в Середземномор'ї та Пн. Америці підроду Heterostelis, всесвітньо поширеного (за винятком Австралії) роду Stelis (105 видів). Один із 3 палеарктичних видів підроду в фауні України

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середземноморський вид, зустрічається у Пд. Європі, Пн. Африці (Алжир) та Малій Азії. Ареал виду співпадає з ареалом його хазяїна. В Україні відомий у Харківській області та Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Локально поширений дуже рідкісний вид. Причини вразливості та імовірного зникнення - зменшення площі стацій мешкання та чисельності бджоли-хазяїна - трахузи переривчастої [Trachusa interrupta (Fabricius, 1781)].

Особливості біології та наукове значення:

Мешкає на узліссях соснових та листяних лісів на легких ґрунтах, степових схилах, в кам'янистому степу з чагарниками по ярах. Вид з недостатньо вивченою біологією. В Криму живлення імаго спостерігалось на квітках головачки [Cephalaria uralensis (Murr.) Roem. et Schult.] - основної кормової рослини бджоли-хазяїна. Вид веде клептопаразитичний спосіб життя. Самки відкладають яйця в готові комірки Trachusa interrupta (F.).

Морфологічні ознаки:

Зовні дуже подібний до видів бджіл триби Anthidiini, що самостійно будують гнізда, але як і всі клептопаразитичні бджоли, самки S. annulata (Lep.) не мають скопи (волосяної щітки знизу черевця) для збору пилку. Від інших представників роду відрізняється наявністю довгих жовтих плям на боках 1-4 тергумів і неперерваною жовтою смугою на 5 тергумі. Довжина тіла - 10-11 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Мешкання на охоронюваних територіях не встановлено. Треба провести спеціальні дослідження з метою виявлення усіх місць перебування виду-хазяїна, оцінку чисельності та стану його популяцій в Україні. Також треба створити заказники в місцях знахідок виду.

Господарське та комерційне значення:

Вид не використовується.

Основні джерела інформації:

Попов, 1932; Осычнюк, Панфилов, Пономарева, 1978; Ornosa, Ortiz-Sanchez, Torres, 2008.

Автор:

В.Г. Радченко, С.П. Іванов, М.О. Філатов, О.В. Фатерига

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко