l1

prevnext

Антофора коренаста

Anthophora (Lophanthophora) robusta (Klug, 1845)

Червона книга України Антофора коренастаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Справжні бджоли. Apidae.

Один із 32 видів голарктичного підроду Lophanthophora всесвітньо поширеного роду Anthophora (понад 400 видів), один із 27 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середземноморсько-середньоазійський вид. Ареал включає Пд. та Середню Європу, Пн. Африку, Середню Азію. В Україні відомий із Криму та Херсонської обл.

Чисельність i причини її зміни:

Рідкісний вид. Зменшення чисельності відбувається внаслідок скорочень площ цілинних степових ділянок, ксерофітних рідколісь та степових схилів гір через оранку та лісомеліораційні заходи, застосування пестицидів при боротьбі зі шкідниками.

Особливості біології та наукове значення:

Генерація однорічна. Дорослі особини зустрічаються з кінця травня до кінця липня. Антофіл. Віддає перевагу квіткам шавлій Salviascabiosifolia Lam., Salvianutans L., Salvia austriaca Jacq., Salvia aethiopis L. Гніздування не відоме. Інші представники підроду Lophanthophora будують підземні гнізда із сильно нахиленими або майже вертикально орієнтованими комірками, які розташовуються наприкінці основного ходу гнізда. У комірки самки запасають рідкий корм із суміши пилку та нектару, на якому зверху плаває яйце. Стінки комірки та її кришка зсередини вкриті віскоподібним секреторним матеріалом.

Морфологічні ознаки:

Довжина тіла 17-20 мм. Голова, груди, 1 та 2 тергуми у самців та 1 тергум самок вкриті досить довгими світло-коричневими волосками. Решта тергумів слабо опушені, чорні. На вершині 2 та 3 тергумів самок і 3 тергуму самців знаходяться перев'язи з білих волосків. Голова самок повністю чорна, у самців є жовтий малюнок на мандибулах, верхній губі, наличнику та бокових частинах обличчя. На члениках середніх лапок самців відсутні пучки з довгих чорних волосків, перший членик задньої лапки дещо розширений на вершині та з невеликим зубцем.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в БЗ "Асканія-Нова" та Кримському ПЗ. Необхідно створити заказники в інших місцях мешкання виду.

Господарське та комерційне значення:

Один із запилювачів Salvia officinalis L. і Salvia sclarea L., що культивуються в Криму.

Основні джерела інформації:

Мариковская, 1981; Радченко, 1984; Brooks, 1988; Радченко, Песенко, 1994; Иванов, 2002.

Автор:

В.Г. Радченко, М.О. Філатов, С.П. Іванов

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко