l1

prevnext

Джміль оперезаний

Bombus (Thoracobombus) zonatus Smith, 1854

Червона книга України Джміль оперезанийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Справжні бджоли. Apidae.

Один із 52 видів підроду Thoracobombus всесвітньо поширеного (за винятком Пд. Африки, Австралії та Нової Зеландії, куди завезений спеціально) роду Bombus (понад 250 видів). Один із 40 видів джмелів у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Палеарктичний вид. Ареал співпадає з межами сучасних і минулих кліматичних степових ландшафтів. Поширений у Європі та Пн. Азії, крім Китаю. В Україні зустрічається в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській обл. та в Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Рідкісний вид, зустрічається локально. Чисельність виду залежить від стану біотопів - степних ділянок з багатою мелітофільною рослинністю. Чисельність зменшується через скорочення місць, придатних для гніздування, знищення гнізд цього виду під час оранки полів, луків або скошування рослин та загибель дорослих особин при обробках полів пестицидами.

Особливості біології та наукове значення:

Соціальний вид. Молоді запліднені матки навесні після зимівлі самостійно будують гнізда в заглибленнях на поверхні землі під мохом або сухим листям. Потім усі роботи в гнізді та по заготівлі пилку і нектару виконують робочі особини, які літають з травня до серпня. Самці та нові молоді матки народжуються лише наприкінці літа та у вересні. Самки запліднюються самцями восени, після чого зимують під землею в нірках мишоподібних гризунів або під мохом чи листям. Дає одну генерацію на рік. В одному гнізді вирощується до 100-150 особин. Широкий полілект. Як і у інших представників підроду в гніздах на воскових пакетах з розплодом розташовуються пилкові кишені. Ця особливість біології суттєво заважає його штучному розведенню в господарських цілях.

Морфологічні ознаки:

Дуже мінливий вид. Жовта перев'язка на задній частині спинки може бути відсутня. 2-3 тергуми в жовтих волосках, 4-5 - в чорних, у окремих екземплярів щитик і 4-й тергум в жовтих волосках. Довжина тіла маток до 25 мм, самців - 12-15 мм. Робочі особини, особливо у першому виводку, значно менші за матку.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в заповідниках степової та лісостепової зон. Необхідно створити заказники і нові заповідники в інших місцях мешкання виду - в степовій зоні України.

Господарське та комерційне значення:

Запилювач багатьох степових рослин і таких, що культивуються в степовий зоні України.

Основні джерела інформації:

Осычнюк, 1969; Осычнюк, Панфилов, Пономарева, 1978; Радченко, 1989; Williams,1998.

Автор:

В.Г. Радченко, М.О. Філатов, С.П. Іванов

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко