prevnext

Ставковик потовщений

Lymnaea pachyta Westerlund, 1890

Червона книга України Ставковик потовщенийКарта поширення виду

Тип: Моллюски. Mollusca.
Клас: Черевоногі. Gastropoda.
Ряд: Легеневі. Pulmonata.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Дельта Волги у прибережжі острова Бухтовий. В межах України знайдено лише в Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Точних даних про чисельність виду немає. Фактори, які впливають на численність, не вивчено, оскільки вид зустрічається дуже рідко.

Особливості біології та наукове значення:

Вид населяє занурену вищу водну рослинність на невеликій глибині у прибережжі проточних та стоячих водойм, в тому числі ті, які часто пересихають влітку та калюжі.

Морфологічні ознаки:

Черепашка невелика, високо-конічної або яйцеподібно-конічної форми, помірно тверда. Обертів - до 6, вони сильно здуті (майже ступінчасті), розділені глибокою сутурою (швом). Висота черепашки перевищує її ширину в 1,7 рази. Останній оберт складає близько 0,8 висоти черепашки. Поверхня черепашки лискуча, з тонкими лініями наростання. Устя яйцеподібне, його висота складає 0,5 висоти всієї черепашки. Пупок повністю закритий. Висота черепашки - до 11,5 мм, довжина - 20-25 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Не здійснювалися.

Господарське та комерційне значення:

Вид, можливо, має значення як проміжний хазяїн паразитичних червів.

Основні джерела інформації:

Старобогатов, Круглов, 1981.

Автор:

В.В. Аністаренко

Малюнок (фото):

М.В.Швидка