prevnext

Турикаспія лінкта

Turricaspia lincta Milaschevich, 1908

Червона книга України Турикаспія лінктаКарта поширення виду

Тип: Моллюски. Mollusca.
Клас: Черевоногі. Gastropoda.
Ряд: Рісоіподібні. Rissoiformes.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений в гирлах великих річок, лиманах і прибережних озерах ПівнічноЗх. Причорномор'я. Ендемік АзовоЧорноморського басейну.

Чисельність i причини її зміни:

Вид формує постійні популяції невеликої щільності (зазвичай від 2 до 30 особин на 1 м2). До різкого зменшення чисельності або навіть повного знищення виду може призвести замулення та забруднення води, значне падіння рівня води в дельтах річок і лиманах внаслідок зарегулювання і забирання води на господарські потреби.

Особливості біології та наукове значення:

Молюски населяють неглибокі ділянки річок, мешкають на щільних ґрунтах (піску, глині та ін.) з помірною кількістю мулу. Максимальна солоність, при якій вид зустрічається в Дніпровсько-Бузькому лимані - 8 %о.

Морфологічні ознаки:

Черепашка овально-башнеподібна, струнка, з 8-8,5 помірно здутими обертами, які розділені доволі глибокою сутурою (швом). Висота черепашки перевищує її ширину в 2,7 раза. Останній оберт складає майже половину висоти черепашки. Скульптура складається лише з чітких ліній наростання. Устя овальне, дещо скошене. Висота черепашки більша за висоту устя в 3,5-3,7 рази. Пупок закритий. Висота черепашки - 10-11 мм, ширина - до 4 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Не здійснювалися.

Господарське та комерційне значення:

Вид має певне значення для господарства як складовий елемент харчового раціону риби та деяких навколоводних птахів.

Основні джерела інформації:

Алексенко, Старобогатов, 1987; Алексенко, 1992; Анистратенко, Алексенко, 1994; Анистратенко, Стадниченко, 1995.

Автор:

В.В. Аністратенко

Малюнок (фото):

В.В. Аністратенко