prevnext

Хондруля Більца

Chondrula bielzi (Kimakowicz, 1890)

Червона книга України Хондруля БільцаКарта поширення виду

Тип: Моллюски. Mollusca.
Клас: Черевоногі. Gastropoda.
Ряд: Легеневі. Pulmonata.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд. Карпати, Трансильванія, Українські Карпати.

Чисельність i причини її зміни:

Чисельність приблизно 3-7 особин на 1 м2. Причини зниження чисельності: загибель особин виду при лісогосподарських роботах та випасанні худоби.

Особливості біології та наукове значення:

Букові, рідше дубові ліси.

Морфологічні ознаки:

Черепашка рогова, конічна, з 7,5-8,5 обертами. Висота черепашки - 16-21 мм, ширина - 7,5-9,5 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Не здійснювалися.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Шилейко, 1984; Голиков, Старобогатов, 1988.

Автор:

О.О. Байдашніков

Малюнок (фото):

О.О. Байдашніков