prevnext

Слимак великий строкатий

Helix lucorum Linnaeus, 1758

Червона книга України Слимак великий строкатийКарта поширення виду

Тип: Моллюски. Mollusca.
Клас: Черевоногі. Gastropoda.
Ряд: Легеневі. Pulmonata.

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Ареал виду та його поширення в Україні:

Апенінський та Балканський п-ви, Мала Азія, Сирія, Іран, Крим і Закавказзя. В Україні зустрічається лише в Криму, де представлений ендемічним підвидом Helix lucorum taurica Kryn., 1836.

Чисельність i причини її зміни:

У межах ареалу сильно варіює. Вид схильний до агрегованого розповсюдження. У місцях тимчасових скупчень щільність може сягати 30 і більше особин на 1 м2. У цілому по ареалу чисельність значно нижче 1 особини на м2, коливається. Найбільш впливовим фактором, що викликає зниження чисельності, є неконтрольований масовий комерційний збір равликів у природі. Інша причина, що помітно позначається на чисельності, - це самовільна вирубка на дрова лісосмуг, які служать місцем перебування виду.

Особливості біології та наукове значення:

Вид зустрічається в широколистяних лісах, по долинах рік, у заростях чагарників, лісосмугах, парках.

Морфологічні ознаки:

Великий равлик із шароподібно кубареподібною черепашкою. Загальний фон забарвлення світлий, по ньому проходять темні радіальні (поперечні) смуги.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження біотопів, заборона комерційного збору молюсків.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Не здійснювалися.

Господарське та комерційне значення:

Вид має важливе господарське значення, вживається в їжу.

Основні джерела інформації:

Пузанов, 1925; Акрамовский, 1976; Шилейко, 1978; Попов, Лысяков, 1999.

Автор:

С.В. Леонов

Малюнок (фото):

О.О. Байдашніков