prevnext

Трохулюс Більца

Trochulus bielzi (A.Schmidt, 1860)

Червона книга України Трохулюс БільцаКарта поширення виду

Тип: Моллюски. Mollusca.
Клас: Черевоногі. Gastropoda.
Ряд: Легеневі. Pulmonata.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх. Карпати. Частина Українських Карпат.

Чисельність i причини її зміни:

У відомих біотопах - приблизно 4-5 особини на 1 м2. Причини зміни чисельності: руйнування місць мешкання виду унаслідок господарської діяльності.

Особливості біології та наукове значення:

Вид мешкає у букових, інколи буковосмерекових лісах з домішкою явора, ясена.

Морфологічні ознаки:

Черепашка брудно-рогова, кубареподібна, з 5,5-6 обертами, відрізняється менш високим завитком та густіше розташованими периостракальними волосками від зовнішньо схожого виду Edentiella bakowskii (Polinski, 1924), звичайного у більшості районів Українських Карпат. Висота черепашки - 5,5-6,5 мм, ширина - 8-9,5 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Не здійснювалися.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Шилейко, 1978; Kerney, Cameron, Jungbluth, 1983; Голиков, Старобогатов, 1988.

Автор:

О.О. Байдашніков

Малюнок (фото):

О.О. Байдашніков