prevnext

Гіпаніс складчастий

Hypanis plicata (Milashevitch, 1916)

Червона книга України Гіпаніс складчастийКарта поширення виду

Тип: Моллюски. Mollusca.
Клас: Двостулкові. Bivalvia.
Ряд: Венериди. Venerida.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Дністровський і Дніпро-Бузький лимани, водойми дунайської дельти, лагуни та озера Пн.-Зх. Причорномор'я. Сучасні знахідки лише в Дністровському лимані.

Чисельність i причини її зміни:

Чисельність виду незначна. На чисельність виду впливають солоність та аерація, потрібно уникати заходів по розпрісненню або зарегулюванню водойми, не допускати замулення водойми.

Особливості біології та наукове значення:

Бентосний вид, зустрічається на м'яких ґрунтах або у щільному мулі, де риє глибокі нори.

Морфологічні ознаки:

Черепашка овально-чотирикутна, товсто стінна, з мало виступаючими верхівками, розташованими ближче до переднього краю. Поверхня її вкрита вузькими, трикутними, гострими ребрами, кількістю 30-40. Міжреберні проміжки широкі. Замкова площадка вузька, на правій стулці іноді наявний рудиментарний кардинальний зуб. Мантійний синус вузький, ящикоподібний, доходить майже до середини довжини черепашки. Забарвлення біле. Довжина черепашки - до 38 мм, висота - до 25 мм, ширина - до 16 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження біотопів, заборона комерційного збору молюсків.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Не здійснювалися.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Скарлато, Старобогатов, 1973.

Автор:

І.А. Мунасипова-Мотяш

Малюнок (фото):

І.А. Мунасипова-Мотяш