prevnext

Гольян озерний

Eupallasella perсnurus (Pallas, 1814)

Червона книга України Гольян озернийКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Променепері риби. Actinopterygii.
Ряд: Коропоподібні. Cypriniformes.
Родина: Коропові. Cyprinidae.

Один з 20-ти видів роду, єдиний вид роду у фауні України. Раніше вид розглядався в роді Phoxinus Rafinesque, 1820

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Замкнені прісноводні водойми бас. Пн. Льодовитого океану (від Пн. Двіни до Колими) і Охотського моря; Анадир, Суйфун, Сахалін, бас. Амуру, басейни Каспійського (басейн Середньої Волги) і Чорного морів. В Україні відомий з водойм бас. Верхнього і Середнього Дніпра, зокрема в бас. верхньої течії Прип'яті, Десни, Остра, Трубіжа, Ворскли, Супою, Сожа, Стохода, Здвижу, а також із заплавних озерець і осушуваних каналів Волинської обл. та маленьких озер околиць Києва. Вперше відзначений на верхній течії Сів. Дінця (оз. Борове, 2000 р.)

Чисельність i причини її зміни:

Точно невідома. З 1960-х рр. ареал і чисельність невпинно скорочуються. Фактично зник у водоймах Київщини, частково в бас. Десни, в лівобережних притоках Дніпра, став рідкісним в бас. Прип'яті. Осушування боліт і заплавних водойм, торфорозробка, гідромеліоративні роботи.

Особливості біології та наукове значення:

Прісноводна зграйна придонна озерна риба, яка зустрічається тільки в мілководних невеликих замкнених, стоячих або ледь проточних водоймах з піщано-мулистим або мулистим ґрунтом та з добре розвиненою рослинністю, як правило, уникає руслових ділянок річок. Статевої зрілості досягає у 2 роки при довжині тіла понад 4 см. Розмножується в травні-липні. Плодючість у особин завдовжки 4,4-6,6 см коливається від 360 до 2920 ікринок. Ікра клейка, відкладається кількома порціями в прибережній зоні на рослинність. Молодь живиться планктоном, дорослі споживають червів, дорослих комах, їхні личинки і лялечки, водорості, вищу рослинність, а також ікру риб і амфібій.

Морфологічні ознаки:

Тіло видовжене, низьке, дещо стиснуте з боків, вкрите дуже дрібною лускою. Бічна лінія неповна, часто переривчаста (у молоді завдовжки до 3,5 см зазвичай відсутня). Черево між черевними і анальним плавцями заокруглене. Найбільша довжина тіла близько 7 см, маса - до 5,6 г, тривалість життя до 4 років. Спина темна, жовтувато- або зеленкувато-бура, боки золотисті, черево жовтувато-сріблясте. На боках є численні, досить виразно окреслені темні плямки. Парні плавці жовтуваті або жовтувато-рожеві, непарні сірувато-жовті.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Заборона вилову, виявлення типових місць перебування, вивчення сучасних поширення і чисельності, встановлення заповідного режиму. Занесений до списків МСОП.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Промислового значення не має.

Основні джерела інформації:

Берг, 1949; Мовчан, 1976, 2005; Полтавчук, 1976а, б; Зимбалевская и др., 1989; Каталог коллекций, 2003; Kottelat, Freyhof, 2007.

Автор:

Ю.В. Мовчан

Малюнок (фото):

І.В. Маханьков