prevnext

Білоперий пічкур дністровський

Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862)

Червона книга України Білоперий пічкур дністровськийКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Променепері риби. Actinopterygii.
Ряд: Коропоподібні. Cypriniformes.
Родина: Коропові. Cyprinidae.

Один з близько 18-ти видів роду, один з 4-х видів роду у фауні України. Раніше в Україні вид розглядався в ранзі підвиду Пічкур дністровський довговусий - R. kesslerii kesslerii (Dybowski, 1862).

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Басейни Дунаю, Дністра, Вісли, Вардару. В Україні зустрічається в бас. Дунаю, зокрема відзначений в бас. Тиси на Закарпатті (в Ужі, Ріці), в Пруті і Сіреті на Буковині, та в Дністрі (на верхній течії корінного русла, в притоках Стрв'яжі, Лукві, Стрипі, Ломниці, Збручі та ін.).

Чисельність i причини її зміни:

Нечисленний. З 1980-х pр. трапляється поодинокими екземплярами. У зв'язку із недостатньою вивченістю виду причини зміни його чисельності невідомі. Вірогідно, в першу чергу забруднення водойм та зміна гідрологічного режиму.

Особливості біології та наукове значення:

Прісноводна річкова донна зграйна риба мілководних, чистих, добре насичених киснем потоків рівнинної частини гірських річок. Зустрічається виключно у швидкотекучих водах, де тримається ділянок із швидкістю течії 0,45-0,65 м/с (зрідка до 0,9 м/с) та твердим піщаним, глинистим або гальковим ґрунтом на глибинах переважно до 1 м. Статевої зрілості досягає в 2-3 роки при довжині тіла 6-7 см і масі 3-5 г. Розмножується з другої половини травня - червня до липня і, можливо, до вересня. Плодючість 2-3 тис. ікринок. Живиться переважно бентосом.

Морфологічні ознаки:

Тіло видовжене, відносно невисоке, майже циліндричне, не стиснуте з боків. У спинному плавці переважно 8, зрідка 7 або 9 розгалужених променів. Вусики довгі, зазвичай заходять за задній край ока і досягають переднього краю передкришки. Найбільша довжина тіла 11 см, маса до 30 г, тривалість життя 4-5 років. Загальний фон забарвлення блідий, зеленкувато-сталевий. Спина темна, оливково- або бурувато-сіра, боки сірувато-сріблясті, черево жовтувате або білувате. На спині до 7-8 слабко виражених темних плямок і до 10-11 округлих або видовжених, добре помітних, темних плямок вздовж бічної лінії. На спинному і хвостовому плавцях буває 2-3 ряди темних крапок, всі інші плавці однобарвні, сіруваті.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Заборона вилову, виявлення типових місць перебування і встановлення в них заповідного режиму. Занесений до списків Бернської конвенції і МСОП.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Промислового значення не має.

Основні джерела інформації:

Берг, 1949; Смирнов, 1971; The freshwater..., 1999; Мовчан, 2000а, 2005; Каталог коллекций, 2003; Kottelat, Freyhof, 2007.

Автор:

Ю.В. Мовчан

Малюнок (фото):

Н.В. Кащенко