prevnext

Марена Валецького

Barbus waleckii Rolik, 1970

Червона книга України Марена ВалецькогоКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Променепері риби. Actinopterygii.
Ряд: Коропоподібні. Cypriniformes.
Родина: Коропові. Cyprinidae.

Один із понад 340 видів роду, один з 5-ти видів роду у фауні України. В Україні ця риба вперше офіційно зареєстрована в 2003 р. (виявлена у фондових колекціях ННПМ НАН України за 1974 і 1976 рр.). Систематика виду потребує уточнень

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Басейни Вісли і Верхнього Дністра. В Україні зустрічається тільки в бас. верхньої течії Дністра в межах Львівської обл. та в деяких його притоках, зокрема в р. Стрв'яж.

Чисельність i причини її зміни:

Низька, в уловах трапляється одиничними екземплярами. Невідомі, вірогідно, зникнення типових біотопів у результаті зміни гідрологічного, хімічного, біологічного режимів водойм; забруднення води, надмірний вилов.

Особливості біології та наукове значення:

Біологія в умовах водойм України не вивчена. Прісноводна річкова донна зграйна жила риба чистих, добре насичених киснем річок гірського типу, яка зазвичай не зустрічається вище 250-300 м. Тримається на ділянках з помірною, інколи значною (до 1,2-2 м/с) течією і піщаним, піщано-глинистим, піщано-гальковим або кам'янистим, дещо замуленим ґрунтом.

Морфологічні ознаки:

Тіло видовжене, струнке, майже веретеноподібне, ледь стиснуте з боків. Рило відносно довге, вузьке, пригострене. Середня лопать нижньої губи розвинута досить добре, відносно невелика, з помітним вільним заднім краєм. Найбільша довжина тіла близько 35 см. Спина і верхня частина голови темні, коричнювато-сіруваті, боки зеленкувато-жовтуваті або жовтувато-золотисті з слабкою темною крапчастістю, остання є на голові, спині і хвостовому плавці. Грудні, черевні і нижня лопать хвостового плавців бурувато або жовтувато-оранжеві, всі інші сіруваті.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Заборона вилову, виявлення типових місць перебування і встановлення в них заповідного режиму, всебічне вивчення виду. Заходи з охорони не здійснювалися.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Не з'ясоване. Об'єкт аматорського вилову.

Основні джерела інформації:

Rolik, 1970; The freshwater..., 2003; Богуцкая и др., 2004; Мовчан, 2005.

Автор:

Ю.В. Мовчан

Малюнок (фото):

В.І. Радченко, І.В. Маханьков