prevnext

Марена дунайсько-дністровська

Barbus petenyi Heckel, 1852

Червона книга України Марена дунайсько-дністровськаКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Променепері риби. Actinopterygii.
Ряд: Коропоподібні. Cypriniformes.
Родина: Коропові. Cyprinidae.

Один із понад 340 видів роду, один з 5-ти видів роду у фауні України. Раніше вид розглядався в ранзі підвиду B. meridionalis petenyi Heckel, 1847, виду B. petenyi Heckel, 1852, зараз деякими дослідниками вважається новим для науки видом B. carpathicus Kotlik, Tsigenopoulos, Rab et Berrebi, 2002. Систематика виду потребує уточнень.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Басейни Дунаю, Дністра, Вісли. В Україні зустрічається в бас. Тиси, на верхній течії Пруту і Сірету та в бас. верхнього Дністра.

Чисельність i причини її зміни:

Невисока. Зникнення типових біотопів у результаті зміни гідрологічного, хімічного, біологічного режимів водойм; забруднення води, надмірний вилов.

Особливості біології та наукове значення:

Річкова донна зграйна риба чистих проточних вод передгірської і частково гірської зони. Зустрічається на ділянках з кам'янистим або піщано-гальковим ґрунтом, де молодь тримається в прибережному мілководді, а дорослі живуть на глибинах понад 0,7-1 м. Статевої зрілості самці досягають у дворічному віці при довжині і масі тіла понад 7,5 см і близько 8 г, самки в 3 роки при довжині понад 10,5 см і масі близько 15 г. Розмноження триває з початку травня до кінця червня. Плодючість до 10 тис. ікринок. Нерест порційний, на мілководдях з кам'янисто-гальковим ґрунтом, на значній течії. Початок нересту при температурі води близько 11°С, його розпал при 16-17,5°С і закінчення при 18,2°С. Ікра слабкоклейка. Молодь живиться дрібними формами планктону і бентосу, дорослі особини споживають в основному тварин бентосу (личинок комах, червів, п'явок, дрібних молюсків), а також ікру і мальків риб та водорості.

Морфологічні ознаки:

Тіло видовжене, веретеноподібне, ледь сплющене з боків. Від інших марен наших водойм відрізняється гнучким, не потовщеним, повністю членистим останнім нерозгалуженим променем спинного плавця, який гладенький по всьому задньому краю та меншими довжиною і масою тіла. Найбільша довжина тіла до 30 см, маса - 300 г, тривалість життя до 10 років. У забарвленні переважає сірувато-бурий тон з переходом від оливково-зеленкуватої верхньої половини тіла до жовтуватого на череві. Спинний і хвостовий плавці темно-сірі, всі інші світло-сірі, черевні і анальний по краях червонувато-оранжеві. На спині, боках, спинному і хвостовому плавцях є буруваті темні плямки.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Заборона вилову, виявлення типових місць перебування і встановлення в них заповідного режиму. Занесена до списків Бернської конвенції, МСОП та до Європейського червоного списку.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Промислового значення не має. Об'єкт аматорського вилову.

Основні джерела інформації:

Берг, 1949; Богуцкая и др., 2004; Довгань, 1956; Каталог коллекций, 2003; Мовчан, 2000а, 2005; The freshwater..., 2003, Vol. 5, Part II.

Автор:

Ю.В. Мовчан

Малюнок (фото):

І.В. Маханьков