prevnext

Чернь червoнодзьоба

Netta rufina (Pallas, 1773)

Червона книга України Чернь червoнодзьобаКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Птахи. Aves.
Ряд: Гусеподібні. Anseriformes.
Родина: Качкові. Anatidae.

Один із 3-х видів роду Netta, єдиний вид цього роду в фауні України

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Від Піренейського п-ова до Центральної Азії. В Україні рідкісний гніздовий птах степової смуги приморських р-нів АзовоЧорноморського р-ну. Найстабільніші гніздові осередки знаходяться в нижній течії Дунаю, на Сиваші, озерах Нижнього Дністра.

Чисельність i причини її зміни:

Українська гніздова популяція коливається в межах 150-550 пар і на сьогодні має тенденцію до зниження. Основна причина - трансформація гніздових біотопів: забудова берегів, створення гідротехнічних споруд у річкових дельтах, прокладання дамб та транспортних комунікацій, осушення водно-болотних угідь.

Особливості біології та наукове значення:

Гніздиться в біотопах, зарослих очеретом і рогозом: на затоках, озерах, каналах, старицях і риборозплідних ставках. В кладці 6-14 яєць. Самка насиджує кладку 2628 днів, молоді піднімаються на крило на 4555 день. Характерні міграції самців до місць линяння, що розташовані на значній відстані від гніздових територій. Самки линяють в місцях гніздування. Характер живлення: фітофаг, споживає водяні рослини (Chara, Ceratophyllus, Zostera).

Морфологічні ознаки:

Довжина тіла: 530-570 мм. Маса тіла самця: 1-1,55 кг, самки: - 0,88-1,32 кг. Виражений статевий диморфізм. Дорослий самець у весняному оперенні: голова каштаново-руда з помітним "чубом", шия та низ тулуба чорні, боки білі, спина і покривні пера крил бурі, плечові пера білі. Надхвістя та хвіст темні. Дзьоб та ноги червоні, як і райдужна оболонка ока. Самка має темно-буру верхню частину голови, щоки та шия світло-сірі, груди і боки тулуба глинисто-бурі зі строкатістю. Махові пера крил брудно-білі з темним краєм. Дзьоб та ноги бурі. Райдужна оболонка ока коричнева.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Внесено до охоронних переліків Бернської (Додаток ІІІ) та Боннської (Додаток ІІ) конвенцій. В Україні охороняється в Дунайському та Чорноморському БЗ і Кримському ПЗ. Рекомендоване збереження природної структури гніздових біотопів, запобігання їх осушенню, регулювання рекреаційного навантаження, мисливства та рибальства в місцях гніздування виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Випадково здобувається з іншими качками під час полювання.

Основні джерела інформації:

Воїнственский, Кістяківський, 1952; Страутман, 1963; Гладков и др., 1964; Костин, 1983; Інформаційний бюлетень, 1991; Лисенко, 1991; Волове очко, 1993; Західноукраїнський орнітофауністичний щорічник, 1994,1995; Tucker, Heath, 1994; Snow, Perrins, 1998; Микитюк, 1999; Сиохин и др., 2000; Birds in Europe..., 2004.

Автор:

М.А. Сеник, О.С. Гнатина, І.М. Горбань

Малюнок (фото):

І.І. Землянських