prevnext

Канюк степовий

Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

Червона книга України Канюк степовийКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Птахи. Aves.
Ряд: Соколоподібні. Falconiformes.
Родина: Яструбові. Accipitridae.

Один з 24-х видів роду, один з 3-х видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд.-сх. Європа, Мала, Центральна та Пд. Азія, Закавказзя, Пн., Пд.-Сх. Африка. В Україні у лісостеповій, степовій смугах і Криму. Окремі пари гніздяться в лісовій смузі.

Чисельність i причини її зміни:

До ср. ХХ ст. чисельність значно скоротилась, вид вважали зниклим. З 1980-1990 рр. почалося збільшення чисельності. Зараз в Україні гніздиться не менше 250 пар. Європейська популяція виду теж має тенденцію до зростання чисельності і на 2004 р. оцінювалась у 8,7-15 тис. пар. Основні причини падіння чисельності: розорювання цілинних земель (ХІХ-ХХ ст.), відстріл хижих птахів у 1950-1969 рр, скорочення кормової бази. Сучасне зростання пов'язане з відновленням кормової бази (сліпаки, дрібні мишоподібні гризуни), наявністю гніздопридатних угідь (байрачні ліси, стиглі лісосмуги), відсутністю відстрілу хижих птахів.

Особливості біології та наукове значення:

Гніздиться на узліссях байрачних та штучних лісів, у старих лісосмугах, рідше на поодиноких деревах і опорах ЛЕП, в Криму - на вапнякових урвищах і скелях. З'являється на гніздових ділянках у березні - на початку квітня. На деревах гнізда будує у верхньому розгалуженні стовбура або на бічних гілках (4-20 м від землі). У кладці 2-5 яєць, які відкладаються наприкінці березня - на початку квітня. Насиджування триває біля 40 діб. Пташенята залишають гніздо наприкінці червня - на початку липня. Під час міграцій трапляється майже на усій території України. Мігрує переважно поодинці. Невелика частина популяції зимує на пд. України. Живиться мишами, ховрахами, сліпаками, іноді невеликими птахами.

Морфологічні ознаки:

Маса тіла: біля 1,5 кг, довжина тіла: 500-650 мм, розмах крил: 1260-1550 мм. У дорослого верх рудувато-бурий, голова, воло і груди вохристі, черево темне, хвіст світло-рудий. Молодий птах рудіший, хвіст смугастий.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

В Україні охороняється в "Єланецькому степу" - філії Українського степового заповідника та багатьох заказниках. Включено до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Боннської (Додаток ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) конвенцій. Для охорони виду достатньо зберігати місця гніздування в острівних, байрачних лісах та старих лісосмугах.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

З 2000 р. успішно розмножується в Київському зоопарку.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Стригунов, 1994; Лопарев, 1998; Гринченко и др., 2000; Шевцов, 2001; Домашевський, 2002; Милобог и др., 2002; Ветров, 2002, 2003; Стригунов и др., 2003; Vetrov, Milobog, 2003; Birds in Europe..., 2004.

Автор:

В.І. Стригунов

Малюнок (фото):

І.І. Землянських