prevnext

Орел степовий

Aquila rapax (Temminck, 1828)

Червона книга України Орел степовийКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Птахи. Aves.
Ряд: Соколоподібні. Falconiformes.
Родина: Яструбові. Accipitridae.

Один з 9-ти видів роду; один з 5-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

В Євразії поширений у степовій смузі. В Україні зрідка трапляється в Азово-Чорноморському р-ні під час міграцій та на зимівлі.

Чисельність i причини її зміни:

Європейську гніздову популяцію оцінено у 5-20 тис. пар. Наприкінці ХІХ ст. степовий орел був звичайним птахом багатьох степових р-нів України. На початку ХХ ст. його чисельність почала скорочуватися. На сьогодні гніздова популяція в Україні зникла. Останнє гніздування зареєстровано на початку 1980-х рр., у БЗ "Асканія-Нова". Основні причини зміни чисельності - знищення цілинних ділянок степу, поселень ховрахів, загибель птахів на опорах ліній електропередач, винищення людиною.

Особливості біології та наукове значення:

Заселяє степи та напівпустелі, зрідка околиці пустель. Перших птахів на гніздових ділянках України спостерігали у березні. Моногам. Гнізда будує на землі (пагорби, викиди землі з нір бабаків), зрідка на деревах або чагарниках, інколи на опорах ЛЕП. У кладці 1-2, зрідка 3 яйця. Насиджує близько 45 діб. Статева зрілість наступає на 3-4 році життя. На осінньому прольоті спостерігається на пд. України (АР Крим), з кінця вересня до середини листопада. Інформації про міграції на території країни бракує. Живиться переважно ховрахами та іншими дрібними гризунами. Зрідка поїдає птахів та падло.

Морфологічні ознаки:

Маса тіла - до 3,7 кг, довжина тіла - 650670 мм, розмах крил - 1700-2005 мм. У дорослого птаха оперення темно-буре; нерідко на задній частині шиї рудувата пляма, а на надхвісті світла смуга; на сірувато-бурому хвості густі темні поперечні смуги; цівка вкрита пір'ям; восковиця і пальці жовті. Молодий птах бурий з вохристим відтінком; на надхвісті білувата смуга; зверху і зі споду по краю великих покривних пер крил та по задньому краю крил проходять світлі смуги; махові і стернові пера чорно-бурі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Включено до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Боннської (Додаток ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) конвенцій.. Для покращання охорони необхідні: збалансоване ведення сільського господарства, проведення реінтродукції ховрахів, посилення контролю за випадками незаконного відстрілу, моніторинг забруднення оточуючого природного середовища.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вид добре розмножується в зоологічних парках.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Андрущенко, 1999, 2002; Прокопенко, Гринченко, 1999; Домашевский, 2001, 2002; European bird., 2004.

Автор:

С.В. Домашевський

Малюнок (фото):

І.І. Землянських