prevnext

Могильник

Aquila heliaca Savigny, 1809

Червона книга України МогильникКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Птахи. Aves.
Ряд: Соколоподібні. Falconiformes.
Родина: Яструбові. Accipitridae.

Один з 9-ти видів роду; один з 5-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд. Європа, Пн. Африка, Азія (Пд.-зх. Азія, Казахстан, передгір'я та гірські р-ни Алтаю, Мінусинська улоговина, Тува, Забайкалля). На Україні поширений в межах лісостепової, окремих лісових масивах та лісосмугах степової зони, в Кримських горах.

Чисельність i причини її зміни:

В Україні гніздиться не менше 100 пар, головним чином на сх. (бас. Сіверського Дінця) та в Криму. Європейську популяцію оцінено у 850-1400 пар. В останні роки намітилась тенденція до збільшення чисельності в степовій смузі України. Причини зміни чисельності: вирубування ділянок старого лісу в місцях постійного гніздування, скорочення кормової бази (ховрахи), винищування людиною, загибель птахів на ЛЕП.

Особливості біології та наукове значення:

Перелітний птах, крім Криму. До місць гніздування прилітає в середині березня - на початку квітня. Трапляється у старих високостовбурних, найчастіше соснових, лісах, розташованих біля галявин, схилів, рідше на невеликих ділянках листяного лісу серед цілинних земель. Також гніздиться у деяких лісосмугах серед агроценозів степової зони. Гнізда влаштовує на верхівках дерев. У кладці (середина квітня - початок травня) 1-3 яйця. Насиджують обидва птахи, 43-45 діб. Пташенята залишають гніздо в кінці липня - на початку серпня. Статевозрілим стає на 3-4 році життя. Відлітає в жовтні. Живиться савцями, птахами середнього розміру та іноді падлом.

Морфологічні ознаки:

Маса тіла - 2,5-4 кг, довжина тіла - 750840 мм, розмах крил - 1800-2150 мм. Дорослий птах темно-бурий, голова світліша, рудувато-вохриста; плечові пера у деяких особин частково білі. Молоді птахи світліші з поздовжньою вохристою плямистістю.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Червоного переліку МСОП та Європейського червоного переліку. Включено до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Боннської (Додаток І) та Бернської (Додаток І) конвенцій.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Ветров, 1991, 1993, 1994 а, 1994 б, 1996, 1998; Vetrov,1996; Скільскій та ін., 1998; Милобог, Ветров, Стригунов, 2002; Birds in Europe, 2004, Ветров, Милобог, 2008.

Автор:

В.В. Вєтров

Малюнок (фото):

І.І. Землянських