prevnext

Чоботар (шилодзьобка)

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758

Червона книга України Чоботар (шилодзьобка)Карта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Птахи. Aves.
Ряд: Сивкоподібні. Charadriiformes.
Родина: Чоботарові. Recurvirostridae.

Один з 4-х видів роду; єдиний монотиповий вид у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Охоплює Пд. і Центральну Європу, Пд. Азію, Африку. В Україні - від Дунаю до Сх. Приазов'я. Відмічено розселення на зх., пн.-зх. та сх. країни. Зимують на сх. Середземномор'я.

Чисельність i причини її зміни:

В Європі половина світової популяції (38-57 тис. пар). В Україні 5-7 тис. пар, головно - у дельті Дунаю, на оз. Сасик, Шагани-АлібейБурнас, Малий Сасик, Акмонайських, Будацькому, Куяльницькому, Тилігульському, Молочному лиманах, Ягорницькій, Тендрівській, Джарилгачській, Каркінітській затоках, Сиваші, Олександрівській та Обитічній косах, у гирлі р. Берди, на Бердянській і Кривій косах. З 1990-х рр. чисельність зменшилася через втрату гніздових біотопів.

Особливості біології та наукове значення:

Гніздовий, перелітний, іноді зимуючий. Приліт середина березня - початок квітня. Заселяє узбережжя морів, озер, річок, відстійники. Гніздиться на о-вах і косах, солончаках та пасовищах. Оселяється колоніями. Моногам. Гнізда з решток злаків, очерету, полину, камінців, мушель, біля води. Кладка в середині квітня - на початку травня. У кладці 4 яйця. Насиджують 23-25 днів. У віці 33-42 днів пташенята стають на крила. Міграція у вересні, починають її молоді птахи. Живляться ракоподібними, личинками комах, червами, молюсками, зрідка насінням рослин.

Морфологічні ознаки:

Розміри дорослого птаха (мм): довжина тіла - 420-460, розмах крил - 770-800, маса тіла - 219-435 г. У дорослого верх голови, задня частина шиї, смуги на покривних перах крил і зовнішні першорядні махові чорні, решта оперення біла. Дзьоб чорний, довгий, на кінці загнутий догори. Ноги довгі, синювато-сірі. Молодий птах подібний до дорослого, але чорний колір в оперенні замінений темно-бурим.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Захищений Бернською (Додаток ІІ) та Боннською (Додаток ІІ) конвенціями, угодою AEWA. Охороняється в Чорноморському і Дунайському БЗ, Кримському ПЗ, РЛП "Меотида", на ІВА територіях. Необхідні менеджмент плани для підтримки гніздових біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Воїнственський, Кістяківський, 1952; Страутман, 1963; Иванов, 1976; Степанян, 1990; Лысенко, 1991; Tucker, Heath, 1994; Troglodythes, 1994, 1995, 1996; Hagemaijer, Blair, 1997; Snow, Perrins, 1998; Сиохин, Черничко, Андрющенко и др., 2000; Фесенко, Бокотей, 2002; Birds in Europe, 2004.

Автор:

Г.М. Молодан

Малюнок (фото):

І.І. Землянських