prevnext

Дятел трипалий

Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Дятел трипалийКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Птахи. Aves.
Ряд: Дятлоподібні. Piciformes.
Родина: Дятлові. Picidae.

Один з 2-х видів роду; єдиний вид у фауні України, представлений 2-ма підвидами: P. t. tridactylus (Полісся) та P. t. alpinus (Карпати).

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Охоплює лісову та лісотундрову смуги Євразії, гірські масиви Альп, Татр, Карпат і Балкан та Пн. Америку. В Україні гніздиться в Карпатах та з 2004 р. на Поліссі (ліси пн. Житомирської, Рівненської і Волинської обл.).

Чисельність i причини її зміни:

В Україні чисельність складає 300-320 пар. З них 290-300 пар гніздиться в Карпатах і 10-20 пар - на Поліссі. Основна кількість гніздових пар знаходиться у національному природному парку "Синевир" і прилеглих заказниках Горган (70-120 пар), Карпатському біосферному заповіднику (85 пар). Чисельність виду у лісах Карпат скорочується, і на даний час складає 3-4 пари на 100 км2 (Чорногора), раніше (1940-1960 рр.) - 1026 пар на 100 км2. Причини зміни чисельності: скорочення площ стиглих лісів, ліквідація ділянок сухостійних дерев і згарищ.

Особливості біології та наукове значення:

Осілий птах, взимку кочовий. Заселяє стиглі і пристигаючі ліси переважно тайгового типу, надає перевагу ділянкам з сухостійними деревами. Моногам. Гніздовий період з квітня по липень. Гніздиться у дуплах дерев. У кладці (травень-червень) 3-7 яєць. Насиджування триває 19-25 діб. Пташенята з'являються в кінці травня - кінці червня. Живиться комахами, переважно личинками короїдів.

Морфологічні ознаки:

Маса дорослого птаха: 51-69 г, довжина тіла: 10-240 мм, розмах крил: 125-132 мм. Самець має жовту верхню частину голови, решта оперення строкате, чорно-біле, з білою смугою від тім'я до надхвістя. Самиця оперена аналогічно, але на голові замість жовтого оперення - сірувате.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Додатку ІІ Бернської конвенції. Згідно з класифікацією видів загальноєвропейської природоохоронної значимості має категорію SPEC3, статус "Рідкісний". Охороняється у Карпатському біосферному, Поліському, Рівненському і Черемському природних заповідниках та національних природних парках: Карпатський, "Гуцульщина", "Синевир". Необхідно створювати заказники і пам'ятки природи, заборонити усі види рубок лісу, прокладання туристських маршрутів у місцях концентрації виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Має господарське значення, як птах, що знищує шкідників лісу - комах та їхніх личинок.

Основні джерела інформації:

Страутман, 1963; Bashta, 1999; Бумар, Горбань, Стефурак, 2004; Бутьев, Фридман, 2005; Химин, 2006 а, 2006 б.

Автор:

М.В. Химин

Малюнок (фото):

І.І. Землянських