prevnext

Шпак рожевий

Sturnus roseus (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Шпак рожевийКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Птахи. Aves.
Ряд: Горобцеподібні. Passeriformes.
Родина: Шпакові. Sturnidae.

Один з 14-16-ти видів роду; один з 2-х видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Гніздовий ареал виду охоплює Пд.-сх. Європу, Малу, Передню та Центральну Азію. В Україні гніздиться переважно в пд. обл., але випадки гніздування реєстрували у центральних і навіть пн. обл. країни .

Чисельність i причини її зміни:

Значно коливається. Європейська популяція нараховує 58-210 тис. пар і складає 25-49% світової популяції виду. В Україні чисельність також нестабільна. На г. Опук в 1950 р. гніздилося 0.75-1 тис. пар, 1970 р. - приблизно 2,5 тис. пар, 1983-1999 р. - від 150 до 4-5 тис. пар. На Тарханкутському п-ві у 19951996 рр. гніздилося близько 1-1,6 тис. пар, на фермах - більше 4 тис. пар. Трапляється у Полтавській (300), Запорізькій (400-500), Миколаївській (200 пар) обл. У 1991-2003 рр. в кількості від одиниць до кількох десятків особин траплявся в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській та Київській обл. До зниження чисельності призводять зменшення кормової бази, зростання антропогенного пресу.

Особливості біології та наукове значення:

Перелітний птах. Перебування виду в країні має інвазійний характер. З місць зимівлі прилітає на початку травня. Оселяється переважно у скелясто-степових біотопах на кам'яних осипах та вапнякових урвищах. Моногам. Гніздиться щільними колоніями, у вапнякових скелях, осипах, під стріхами будівель. Кладка (травень-червень) з 4-6 яєць. Пташенята з'являються на початку липня. Після завершення гніздування молоді з дорослими мандрують зграями у липні-серпні. Живиться сарановими, жуками, цикадами, збираючи їх на відкритих цілинних ділянках, перелогах, у лісосмугах та фруктових садах. У липні-серпні значну частину живлення складають стиглі плоди вишні, шовковиці тощо.

Морфологічні ознаки:

Довжина тіла - близько 22 см, маса - 6580 г. У самця голова, шия, воло, крила і хвіст чорні, з зеленкувато-пурпуровим полиском; решта оперення рожева. У шлюбному вбранні на потилиці невеликий "чуб". Дзьоб і ноги рожеві. У самки відповідні частини оперення чорно-бурі, в рожевому є домішка сірого кольору. Молодий птах світло-бурий; дзьоб жовтуватий.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється Бернською конвенцією (Додаток ІІ). ЧКУ (1994). Охороняється у Опукському, Казантипському ПЗ.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Розмножується у зоопарках.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Шарлемань, 1926, 1936; Орлов, 1948; Аверин, 1951, 1955; Спангенберг, 1954; Гавриленко,1958; Костин, 1983; Полуда и др., 1986; Бузун,1987; Гринченко, 1991; Савостян, 1995; Кузьменко, 1996; Андющенко и др.,1996; Шевцов та ін., 1997; Адрющенко,1999; Дядичева, 1999; Костин и др., 1999; Гаврилюк; 2003; Редінов, 2003; Тараненко, Пилипенко, 2003; Birds in Europe..., 2004

Автор:

С.Ю. Костін

Малюнок (фото):

І.І. Землянських