prevnext

Очеретянка прудка

Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)

Червона книга України Очеретянка прудкаКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Птахи. Aves.
Ряд: Горобцеподібні. Passeriformes.
Родина: Кропив’янкові. Sylviidae.

Монотипний вид політипного роду; один з 7-ми видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сучасний гніздовий ареал охоплює Центральну та Сх. Європу. Існує гніздове угруповання у Зх. Сибіру. Протягом ХХ ст. перестала гніздитися в Зх. Європі і катастрофічно скоротила чисельність в Центральній Європі. Місця зимівлі у Зх. Африці на пд. від Сахари. В Україні зараз гніздиться у Волинській, Рівненській, Київській і Чернігівській обл. Раніше гніздилася у бас. Пд. Бугу (Вінницька, Хмельницька обл.) та Харківській, Полтавській і Львівській обл.

Чисельність i причини її зміни:

Світова популяція 12-20 тис. самців. Ще 40-50 років тому в Україні оселялось в 4-5 разів більше птахів, ніж тепер. Загальна чисельність зараз оцінюється в 3,5-4,1 тис. самців (тобто, 15-20% світової популяції). В Україні виділяються два популяційні угруповання: прип'ятське (3-3,5 тис. самців), яке локалізоване в основному в пн. частині Волинської обл. та деснянсько-дніпровське (500-600), що охоплює Чернігівську та Київську обл. Щільність гніздування сягає 1-2 самців на га. Причини зміни чисельності: втручання людини у природні процеси болотних систем, яке порушує гідрологічний режим. Критичною є трансформація гніздових біотопів.

Особливості біології та наукове значення:

Репродуктивний період: травень-липень. Гніздиться у вологих біотопах з постійним рівнем води в межах від 1 до 10 см, де рослинний покрив не щільний і не високий. Частіше це низинні болота, розташовані в заплавах невеличких річок Полісся та частково Лісостепу. Гнізда будує на купинах під сухою осокою. Кладка містить 4-6 яєць. Осіння міграція починається у кінці липня - на початку серпня. Птахи прип'ятської популяції до р-нів зимівлі летять через Польщу, Німеччину, Францію, Іспанію, а далі вздовж атлантичного узбережжя Африки. Раціон складається в основному з членистоногих, що поширені у низинних болотах.

Морфологічні ознаки:

Довжина тіла: близько 125 мм; довжина крила: 59-68 мм; маса тіла: 10-13 г. Забарвлення рудувате-буре з темною строкатістю; посередині голови проходить поздовжня світла смуга.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження всіх місць гніздування на території України; обов'язково, щоб всі вони були включені до ПЗФ держави. Проведення ренатуралізації осушених боліт, де раніше гніздилися птахи. На глобальному рівні вид належить до категорії "Вразливий" у Червоному переліку видів, яким загрожує зникнення, Міжнародної спілки охорони природи (IUCN). На європейському рівні категорія SPEC 1 (глобально вразливий вид). Додаток І Директиви Ради Європи, щодо охорони птахів, Додаток І і Додаток ІІ Боннської конвенції, Додаток ІІ Бернської конвенції.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Сомов, 1897; Бурчак-Абрамович, 1935; Воинственский, 1950; Страутман, 1963; Гаврись, Полуда, Землянских, 1996; Aquatic Warbler Conservation Team, 1999; Schulze-Hagen et al., 1999; Полуда, 2000; Полуда и др., 2001.

Автор:

А.М. Полуда

Малюнок (фото):

І.І. Землянських