prevnext

Золотомушка червоночуба

Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)

Червона книга України Золотомушка червоночубаКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Птахи. Aves.
Ряд: Горобцеподібні. Passeriformes.
Родина: Золотомушкові. Regulidae.

Один з 5-ти видів роду; один з 2-х видів роду у фауні України. Гніздиться номінативний підвид. Для Гірського Криму описаний ендемічний підвид - R .i. tauricus.

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Ареал виду та його поширення в Україні:

Гніздовий ареал - Пн. Африки, більшість території Європи, Мала Азія. В Україні гніздиться в гірських місцевостях Карпат та Криму, локально трапляється на Зх. Поліссі. Відомі зальоти в різні р-ни України (Одеська, Херсонська, Чернівецька, Львівська, Київська обл.).

Чисельність i причини її зміни:

Більш 90% світової популяції знаходиться в Європі (3,3-6,7 тис. пар), де статус виду - сприятливий, стан більшості європейських популяцій стабільний. В Україні поширений локально. Загальна чисельність оцінюється в 400 пар, у Карпатах не відома, в Криму низька (150-200 пар). У Криму навесні самці, що співають, трапляються через 150-200 м один від одного (в лісах), у парках м. Ялта - 5-6 на 20 га, у Карпатах - до 2-3 на100-1000 га гніздопридатних біотопів. Негативні чинники: зростання об'ємів лісогосподарських робіт у гніздовий період, зменшення площі старих лісів, порушення ярусності, зростання площ монокультур, яких вид уникає.

Особливості біології та наукове значення:

Гніздовий перелітний птах, у Криму трапляється і взимку. У Криму обирає гірські хвойні ліси, а також лісопарки і парки, у Карпатах - мішані ялицево-букові та смереково-букові ліси, на Зх. Поліссі - старі сосняки. У періоди міграцій трапляється у степовій та лісостеповій зонах. Гніздовий період у Криму з кінця лютого, у Карпатах - з кінця квітня. Протягом року два виводки (1-й - у травні-червні, 2-й - червні-серпні). У кладці 7-11 яєць. Будує гніздо та насиджує кладку (14-16 днів) самка. Пташенята вилітають через 15-16 днів після вилуплення. Живиться переважно комахами.

Морфологічні ознаки:

Дуже дрібний птах: довжина тіла - 9 см, маса - 4-6,5 г. Оперення верху оливково-зелене, низу - білувате з легким бурим відтінком. У самця на тім'ї жовтогарячо-червона пляма, яка окреслена спереду і з боків чорним; над оком біла "брова"; через очі проходять чорни смуги. У самки "шапочка" жовта, а у молодих її нема.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Внесено в перелік Бернської конвенції (Додаток ІІ). ЧКУ (1994). Охороняється у Карпатському БЗ, Кримському ПЗ, Ялтинському гірсько-лісовому, ПЗ "Мис Март'ян", "Ґорґани". Нез'ясований статус в Ужанському, Карпатському, Шацькому НПП. В Україні вивчений недостатньо, для збереження виду необхідна спеціальна програма.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Волянський, 1927; Пузанов, Назаренко, 1962; Костин Ю., 1972, 1983; Степанян, 1978; Смогоржевскй, 1989; Корзюков, 1991; Андрющенко и др, 1993; Бескаравайный, 1996; Marchant, Firecrest, 1997; Костин С., 1999, 2000; Костин, Бескаравайный, 1999; Форманюк и др., 2000; Редькин, 2001, 2003; Костин, Тарина, 2002; Birds in Europe..., 2004.

Автор:

С.Ю. Костін, І.М. Горбань

Малюнок (фото):

І.І. Землянських