prevnext

Вечірниця велетенська

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Червона книга України Вечірниця велетенськаКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Ссавці. Mammalia.
Ряд: Рукокрилі. Chiroptera.
Родина: Лиликові. Vespertilionidae.

Один з 3-х видів роду та один з 26-ти видів родини у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Охоплює пд.-зх. частину Палеарктики. Спорадичність поширення виду у Європі (відомо 120-130 місцезнаходжень) пов'язана з розташуванням масивів широколистяних лісів. В Україні більшість давніх знахідок приурочені до лісостепової та степової зон. Дотепер відомо не більше 20-ти місцезнаходжень. Відома єдина сучасна знахідка виду на території Чорнобильської зони відчуження (Гащак, Влащенко, 2009).

Чисельність i причини її зміни:

Ймовірно є критично низькою. Протягом 100 років в Україні відмічено не більше 30 реєстрацій виду з різною інформативністю даних. Дані динаміки реєстрацій виду свідчать про триваюче зниження чисельності. Можливими причинами цього є зменшення площ стиглих та перестійних насаджень широколистяних лісів з достатньою кількістю дуплистих дерев у районах поширення виду, зниження чисельності комах певних екологічних та розмірних груп.

Особливості біології та наукове значення:

Є лісовим дендрофільним видом, який пов'язаний у своєму поширенні з дубовими і дубово-грабовими лісами. Населяє ділянки рідколісь високостовбурних стиглих та перестійних насаджень з достатньою кількістю дупел. Крім дупел в якості сховищ зрідка використовує горища та інші частини будівель. Є типовим мігрантом. Розмножується раз на рік. Різновидові виводкові колонії розміщуються у дуплах старих дерев, іноді у будівлях. У червні народжується 1-2 малят.

Морфологічні ознаки:

Є найбільшим європейським видом кажанів. Довжинатіла—84-104мм,хвоста—55-65мм, передпліччя - 63-69 мм; розмах крил - 410-460 мм; маса тіла - 41-76 г.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид має охоронний статус згідно з додатками Бернської конвенції (1979, додаток II), Боннської конвенції (1985, ІІ), Директиви ЄС про природні помешкання і види (1992, IV), Угодою про збереження популяцій європейських кажанів (1999); Червоним списком МСОП (IUCN, 2009) - кат. NT. В ЧКУ (1994) мав охоронну категорію - "рідкісний". Необхідне виявлення ключових помешкань виду з наданням лісовим чи парковим ділянкам охоронного статусу. Слід посилити контроль щодо залишення дуплистих дерев під час лісогосподарських робіт. Невідкладним заходом є розробка і реалізація Національного Плану дій щодо збереження виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомо, що умови неволі переносить непогано.

Господарське та комерційне значення:

Не має

Основні джерела інформації:

Лисецкий, Куниченко, 1952; Абелєнцев, Попов, 1956; Крочко, 1994; Загороднюк, Годлевська, 2001; Дулицкий, Коваленко, 2003; Селюнина, 2008; особисте повідомлення: Гащак, Влащенко, Гукасова.

Автор:

В.М. Тищенко

Малюнок (фото):

С.В. Газарян