prevnext

Нетопир Натузіуса

Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)

Червона книга України Нетопир НатузіусаКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Ссавці. Mammalia.
Ряд: Рукокрилі. Chiroptera.
Родина: Лиликові. Vespertilionidae.

У роді 30 видів. Один з 4-х видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа (крім пн.), Мала Азія та Кавказ. В Україні - всюди.

Чисельність i причини її зміни:

Звичайний (особливо під час міграцій) на Поліссі, нечисленний - у Лісостепу й на Закарпатті, Рідкісний - на Поділлі й у Криму. Причини зменшення чисельності: трансформація трофічних біотопів і місць поселення (вирубування дуплистих дерев, модернізація старих будівель), використання пестицидів, чинник непокою виводкових колоній.

Особливості біології та наукове значення:

Перелітний вид. Прилітає в березні - на початку квітня. Селиться переважно лісах різного породного складу поблизу водойм або заболочених ділянок; рідко - в населених пунктах. Основні сховища - дупла дерев (зі щілиноподібним льотком), штучні гніздівлі, горища й порожнини будинків. Виводкові колонії налічують від кількох до кількох сотень самок. Дальній мігрант. Осінній відліт - від початку серпня; може тривати до листопада. Місця зимівлі розташовані за межами України. Відомі поодинокі випадки зимівлі в Закарпатській обл. - в порожнинах стін будівлі. Вилітає в ранніх сутінках. Політ надзвичайно маневрений. Полює на краях лісу, в парках, над водоймами і прибережними біотопами, вологими луками, рідше - розрідженими ділянками лісу і лісовими озерцями. Живиться двокрилими, рідше волохокрильцями, сітчастокрилими, метеликами, перетинчастокрилими й жуками.

Морфологічні ознаки:

Хутро на спині темноруде, на черевці світліше. Вухо заокруглене, трохи довше, ніж ширше. Козелок витягнутий, з округлою верхівкою. Великий палець довший або дорівнює ширині зап'ястя, виміряного на складеному крилі. П’ятий палець кисті разом з п'ястковою кісткою - довжиною біля 46 мм. Спинна сторона міжстегнової перетинки зверху, до половина своєї довжини, а також вздовж гомілки, густо опушена. Шпора сягає до половини довжини вільного краю міжстегнової перетинки, є невелика епіблема. Довжина тіла: 46-56 мм, вуха: 10-13,5 мм, козелка: 6-7 мм, передпліччя: 31-36,5 мм, вага: від 4,5 до 9 г.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид занесено до Червоного списку МСОП, EUROBATS та ІІ додатку до Бернської конвенції. Для охорони популяцій важливим є збереження старих листяних і мішаних лісів з дуплястими деревами, лінійних структур (лісосмуг, насаджень уздовж доріг та ін.) між місцями поселення та полювання, заборона чинник непокою виводкових колоній. Охороняється на території всіх об'єктів природно-заповідного фонду, розташованих на території Карпат і Полісся, частково Поділля.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Не має.

Основні джерела інформації:

Абеленцев, 1950; Абелєнцев та ін., 1956; Крочко, 1992; Мерзлікін, Лебедь, 1998; Волошин, Башта, 2001; Дулицкий, 2001; Загороднюк, Негода, 2001; Башта, 2004а, 2004б, 2007, 2009; Bashta, 2004.

Автор:

А.-Т. В. Башта

Малюнок (фото):

О.В. Годлевська