prevnext

Кажан північний

Eptesicus nilssonii (Keyserling, Blasius, 1839)

Червона книга України Кажан північнийКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Ссавці. Mammalia.
Ряд: Рукокрилі. Chiroptera.
Родина: Лиликові. Vespertilionidae.

Один з 24-х видів роду, один з 2-х видів роду та один з 25-ти видів родини в Україні.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений у бореальній зоні більшої частини Європи. В Україні проходить пд. межа ареалу, ареал обмежений зх. і пн. областями, кілька переважно давніх знахідок відомо з Подніпров'я і Слобожанщини. Карпатська популяція ізольована від пн. частини ареалу.

Чисельність i причини її зміни:

Частка виду у колекціях кажанів не перевищує 0,1%. Всі реєстрації виду в Україні є епізодичними і свідчать про вкрай низьку чисельність, яка може бути оцінена з кілька сот особин. Причини зміни чисельності: скорочення чисельності та ареалу виду відбувається по всій Європі, фактори цього не відомі (можна припустити певний зв'язок з розширенням ареалу E. serotinus).

Особливості біології та наукове значення:

Пов'язаний з лісовими масивами, природними місцями оселення є узлісся та (у горах) верхня межа лісу. Типовими оселищами є сховища дуплового типу, в підземних місцезнаходженнях в Україні не відомий. Вид загалом осілий і здійснює лише ближні міграції у пошуках зимових сховищ. Схильний до синантропії принаймні на пн. Європи. Полює в сутінках і темряві, живиться в польоті дрібними комахами. Влітку формує материнські колонії, плодить по 1 маляті раз на рік. Статева зрілість настає на другий рік життя. Живе до 5-7 років.

Морфологічні ознаки:

Загалом дрібний вид, довжина передпліччя 38-43 мм. Хвіст виступає з уропатагію на 2 хребці. Траґус короткий, найширший у середній частині, майже прямий. "Маски", утвореної темно пігментованою шкірою, вздовж верхньої губи немає; темно-буре забарвлення спини підсилене сріблястими вершинами окремих волос; епіблема вузька, без кісткової перегородки.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид раніше не мав охоронних категорій в Україні. За останнім зведенням МСОП має категорію LC, Бернська конвенція - ІІ додаток, EUROBATS. Знаходиться під охороною в заповідниках Карпатського регіону та ВолиноПоділля. Для ефективної охорони необхідні пошуки і моніторинг місць оселення виду, насамперед у Карпатському регіоні.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Утримання видів Eptesicus в неволі нескладне, проте досвід розведення відсутній, і зусилля доцільно спрямовувати на пошук і охорону природних місцезнаходжень.

Господарське та комерційне значення:

Не має.

Основні джерела інформації:

Крочко, 1993; Полушина, 1998; Покиньчереда та ін., 1999; Загороднюк, 1999; Годлевська, 2001; Миропольський, 2001; Загороднюк, Годлевська, 2001; Дикий, Сребродольська, 2008.

Автор:

І.В. Загороднюк.

Малюнок (фото):

Й. Фурманкевич