prevnext

Ховрах одеський

Spermophilus odessanus Nordmann, 1840

Червона книга України Ховрах одеськийКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Ссавці. Mammalia.
Ряд: Гризуни. Rodentia.
Родина: Білячі. Sciuridae.

Один з 41 видів роду, один з 4-х видів роду в фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Ареал виду та його поширення в Україні:

Раніше звичайний вид правобережного Степу і Лісостепу України. Зараз зустрічається в Одеський і Херсонській (Правобережжя) обл., окремі поселення на початок ХХ ст. збереглися на Правобережному Лісостепу, а поодинокі колонії і зараз є на Волині. За межами України зустрічається дуже обмежено в Молдові, де гібридизує з S. citelus, в Сх. Польщі і в Центральній Білорусі.

Чисельність i причини її зміни:

Зважаючи на те, що в 1950-х рр. здобич ховрахів на Правобережній Україні рахувалась мільйонами шкурок, а сучасні популяції нараховують, імовірніше за все, не більше десяти тисяч дорослих особин, то ресурси виду в цілому по ареалу знизилися не менш ніж в 100 разів. Доказом падіння чисельності є різке скорочення площі ареалу. В 1970-80-х рр. минулого сторіччя вид зник в Середньому Придніпров'ї, на Поділлі і в Прикарпатті. Причинами зміни чисельності стало як безжалісне винищення, так і руйнування природних для цього виду біотопів, перш за все, зменшення випасу і розорення цілинних ділянок.

Особливості біології та наукове значення:

Веде осілий, колоніальний спосіб життя. Зустрічається поодинокими та системними колоніями. Їжа типова для всіх ховрахів. На зиму впадає в сплячку. Вагітність біля 3 тижнів. В квітні самка народжує від 3 до 8 малят. Статевозрілість на другий рік. Степові цілинні ділянки, незаймані пустощі, пасовища. Останнім часом пристосувався до життя в антропогенному середовищу. Зустрічається навіть в околицях великих міст.

Морфологічні ознаки:

Як вікарний до S. suslicus вид зовні від нього нічим не відрізняється.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Як складова частина надвиду S. suslicus s. lato, стан якого наближається до загрозливого, занесений до Червоного списку МСОП. Не зберігається у жодному природоохоронному об'єкті. Території, на яких зустрічаються всі пн. колонії цього виду, негайно потребують природоохоронного статусу.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Вважався шкідником сільського господарства, добувався заради дешевого хутра.

Основні джерела інформації:

Фрисман, Кораблев, Ляпунова, Воронцов, Брандлер, 1770; Загороднюк, Федоренко, 1995; Лобков, 1999.

Автор:

С.В. Межжерін

Малюнок (фото):

О.В. Годлевська