Наказ про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України

Засідання Національної комісії з питань Червоної книги України від 18.12.2007

(протокол № 7).

Ухвалили:

Погодити перелік видів рослин та грибів, що заносяться до третього видання Червоної книги України (рослинний світ), та подати до Мінприроди для розгляду та затвердження.

Погодити переліки видів тварин, з урахуванням осетрових, що заносяться до третього видання Червоної книги України (тваринний світ), та подати до Мінприроди для розгляду та затвердження.

Засідання національної комісії з питань червоної книги України від 24.04.2009 (протокол № 13).

Ухвалили:

1. Погодити проекти наказів Мінприроди про затвердження Переліку видів рослин та грибів, що заносяться до третього видання Червоної книги України (рослинний світ) та переліку видів тварин, що заносяться до третього видання Червоної книги України (тваринний світ), переліки яких схвалені на засіданні Національної комісії з питань Червоної книги України від 18.12.2007 (протокол № 7)

герб

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2009 № 313

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 липня 2009 р. за № 627/16643

Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ)

Відповідно до статей 14, 16 Закону України "Про Червону книгу України", рішення Національної комісії з питань Червоної книги України від 18.12.2007 (протокол № 7) та від 24.04.2009 (потокол № 13), з метою збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), що додається.

2. Затвердити Перелік видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ), що додається.

3. Заборонити полювання на лося європейського (Alces alces) строком на два роки з метою проведення додаткового вивчення стану його популяції та прийняття науково обґрунтованого рішення щодо доцільності його включення до третього видання Червоної книги України (тваринний світ).

4. Департаменту біотичних ресурсів та екомережі (Д. Барбарчук) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра М. Мовчана.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
Г.Г. Філіпчук

Погоджено:

Президент Національної академії наук України
Б.Є. Патон