Перелік видів тварин з другого видання, які не включені до третього видання Червоної книги України

Членистоногі

Хордові